Dzisiejsza data:

Anna Cylejska

Anna von Cilli

(około 1380 Cilli, obecnie Celje, Słowenia – 20 lub 21 maja 1416 Kraków)

królowa polska

rodzina

jedyna córka Wilhelma von Cilli (Cyllejski, Celje) i Anny, córki Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej
wnuczka Kazimierza III Wielkiego
druga żona Jagiełły
matka Jadwigi (1408 IV 8 - 1430 XII 8)

biogram

           Wychowywana przez stryja Hermana II hrabiego cylejskiego. Po przybyciu do Krakowa kilka miesięcy uczyła się języka polskiego.
           Jej małżeństwo z Jagiełłą, popierane przez panów małopolskich (między innymi biskupa krakowskiego Piotra Wysza i Jana Tęczyńskiego), miało charakter polityczny. Król żeniąc się z Piastówną wzmacniał swoje stanowisko w Koronie. Często towarzyszyła królowi w objazdach Królestwa i zjazdach politycznych.
           Pochowana wraz z córką Jadwigą w kaplicy Królowej Zofii katedry wawelskiej.

kalendarium

1401 VII 16 - odbyła uroczysty wjazd do Krakowa
1401 XI 4 - podpisano w Bieczu układ małżeński
1402 I 29 - poślubiła w Krakowie Jagiełłę
1403 II 25 - koronowana w katedrze wawelskiej
1404 VII 20 - 26 - przebywała wraz z mężem w Nowym Mieście Korczynie, gdzie przyjmowano posłów z Moskwy
1408 IV 8 - urodziła córkę Jadwigę
1408, 1411 - oskarżana przez doradców królewskich o liczne romanse, nawet z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Kurowskim
1413 - córka Jadwiga została uznana za następczynię tronu
1421 - córka Jadwiga została zaręczona z księciem brandenburskim Fryderykiem Hohenzollernem

źródła

K. Pieradzka [w:] Polski Słownik Biograficzny t. I, s. 121

E. Rudzki, Anna Cyllejska, druga żona Władysława Jagiełły [w:] E. Rudzki, Polskie królowe, t. I, Warszawa 1985, s. 80-89

Duczmal Małgorzata, Jagiellonowie, Kraków 1996 

Słownik biograficzny historii Polski, Ossolineum, Wrocław 2005