Dzisiejsza data:

Rinaldo Conti

(1199 Anagni (Włochy) – 25 V 1261 Viterbo)

papież

rodzina

podobnie jak Innocenty III i jego wuj Grzegorz IX, członek rodziny hrabiowskiej Segni

biogram

Jego pontyfikat wypełniła walka z rządzącym Sycylią i Neapolem Manfredem Hohenstaufem oraz popierającymi go gibelinami.
Za jego rządów nastąpiło przyznanie większych kompetencji inkwizytorom w walce przeciwko heretykom.

kalendarium

1227 IX 18 - Grzegorz IX mianował go kardynałem - diakonem S. Eustachio
1227 - 1231 - był kamerlingiem Św. Kościoła Rzymskiego
1231 IX 5 - został kardynałem-biskupem Ostia e Velletri
1240 - został dziekanem Św. Kolegium Kardynałów
1254 XII 12 - w Neapolu obrano go papieżem
1256 V 3 - wydał dokument, w którym poleca arcybiskupom i biskupom polskim, aby przestrzegali konstytucji zakonu dominikanów
1256 - powołał do życia zakon augustianów - eremitów
1258 II 17 - wydał bullę regulującą statuty zakonu dominikanów
1258 IV 13 - nadał odpusty kościołowi Dominikanów w Krakowie

bibliografia

K. Dopierała, Księga papieży, Wyd. Pallotinum, Poznań 1996