Dzisiejsza data:

Arnald z Caussinh

Arnaud de Caussinh; Arnaldus de Caucina

(? Caussinh Francja – 29 października 1371 Kraków)

urzędnik papieski, kolektor opłat papieskich i nuncjusz apostolski w Polsce, Czechach i na Węgrzech

rodzina

z pochodzenia Gaskończyk

biogram

           Był kolektorem generalnym opłat papieskich i nuncjuszem apostolskim w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech, a później także na diecezję kamieńską, lubuską i wrocławską. Zorganizował sprawny pobór danin i podatków na rzecz Stolicy Apostolskiej. Rezydował w Krakowie, przy ulicy Poselskiej wybudował dom dla papieskich służb skarbowych.

           Prowadził operacje finansowe, które przyczyniły się do rozwoju krakowskiego handlu. Uczył w szkole katedralnej w Krakowie, był kanonikiem gnieźnieńskim, spiskim, wrocławskim oraz scholastykiem kapituły krakowskiej. Posiadał beneficja kościelne w Polsce, a także na Węgrzech i we Francji.

           Pochowany w Krakowie.

kalendarium

1344 – mianowany został nuncjuszem papieskim i kolektorem generalnym podatków i danin na rzecz skarbu papieskiego na teren Czech, Polski i Węgier

1347 – został scholastykiem kapituły krakowskiej szkoły katedralnej

1347 – został kanonikiem gnieźnieńskim

1348–1371 – uczył w szkole katedralnej w Krakowie

1349 - został kanonikiem wrocławskim

1352 – ugodą z księciem Bolesławem III Brzeskim zakończył toczący się na Śląsku spór o świętopietrze

1352 - został kanonikiem spiskim

1355 – mianowany został wizytatorem apostolskim kościołów i klasztorów na Węgrzech

1356 X – mianowany kolektorem także na diecezję kamieńską, lubuską i wrocławską

1359 - ugodą z księciem Bolesławem II świdnickim zakończył toczący się na Śląsku spór o świętopietrze

1360 - zażądał od arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik dokumentów wszystkich kościołów archidiecezji gnieźnieńskiej, dotyczących danin i podatków, by je równomiernie rozłożyć na rzecz Stolicy Apostolskiej

1362 - odstąpił część zebranych w Polsce opłat na rzecz arcybiskupa Jarosława Bogorii i ubogiego duchowieństwa

źródła:

Ludwik Łetowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, 1852

Jan Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, 1883

Tadeusz Gromnicki, Świętopietrze w Polsce, Kraków 1908