Dzisiejsza data:

Józef Wincenty Łańcucki

(22 VI 1756 Teofilipol na Wołyniu – 27 XII 1841 Kraków)

kaznodzieja, bajkopisarz, pijar

rodzina

rodzice nieznani

herbu Strzemię, imię zakonne Józef Kalasanty od św. Wincentego

biogram

           Wybitny teolog i kaznodzieja, mówca, nauczyciel, między innymi w pijarskim Collegium Regium w Warszawie. Był współpracownikiem H. Kołłątaja w reorganizacji uniwersytetu, w okresie walk o autonomię uniwersytetu był uległy wobec władz austriackich.
           Został rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, był członkiem Komisji Organizacyjnej opracowującej konstytucję Królestwa Polskiego.
           Publikował kazania i mowy oraz bajki. Swoją bibliotekę zapisał kościołowi Mariackiemu, uniwersytetowi zaś portrety Stanisława Augusta Poniatowskiego, J. Krasickiego. A. Naruszewicza i S. Konarskiego.
           Pochowany na cmentarzu Rakowickim. W kościele Mariackim znajduje się jego marmurowe epitafium.

wybrane publikacje:

1784 - Kazania postne i na niektóre uroczystości
1819 - 1822 - publikował bajki w „Pszczółce Krakowskiej”
1832 - Bajki
1834 - Pisma rozmaite tom 1
1856 - Kazania i mowy

kalendarium

1769 - wstąpił do zakonu pijarów
1772 - studiował sztuki wyzwolone w Podolińcu
1773 - 1774 - studiował filozofię w Rzeszowie i Międzyrzeczu Koreckim
1778 - rozpoczął studiować teologię w Krakowie
1780 - 1784 - był nauczycielem
1785 - 1795 - pełnił funkcję kaznodziei katedralnego w Krakowie
1794 - przemawiał w kościele Mariackim po bitwie pod Racławicami
1794 - został powołany przez T. Kościuszkę na członka Komisji Porządkowej Krakowskiej
1802 - został kanonikiem krakowskim
1809 - mianowany przez J. Poniatowskiego archiprezbiterem kościoła Mariackiego
1809 - 1810 - pełnił funkcję dyrektora Wydziału Teologicznego Szkoły Głównej
1810 - uzyskał stopień doktora teologii
1811 X 24 - przez zgromadzenie gminne powiatu krakowskiego został wybrany deputowanym do Sejmu Księstwa Warszawskiego
1815 - po utworzeniu WMK został członkiem Komisji Organizacyjnej
1816 - został członkiem TNK
1817 - 1835 - pełnił funkcję prezesa Dozoru Głównego Szkół Początkowych
1817 - przemawiał w Katedrze Wawelskiej podczas pogrzebu J. Poniatowskiego
1818 - został senatorem WMK
1818 - 1819 - prowadził wykłady teologii pastoralnej i wymowy kaznodziejskiej na UJ
1818 VI 22 - odprowadził prochy Kościuszki na Wawel o godzinie 7-mej wieczorem
1818 VI 23 - podczas pogrzebu Tadeusza Kościuszki wygłosił po mszy świętej patriotyczne kazanie
1826 - organizował obchody 600-lecia kościoła Mariackiego
1835 - 1837 - był rektorem UJ

czytaj więcej ...