Dzisiejsza data:

Józef Łakociński

(1838 – 1905 Kraków)

zarządca drukarni "Czasu"

biogram

           Po śmierci J. Czecha kontynuował wydawanie "Józefa Czecha Kalendarz Krakowski", prawie dziesięciokrotnie zwiększył objętość kalendarza, kontynuowano publikowanie materiałów historycznych ilustrujących ważne chwile w dziejach Krakowa, zwyczaje mieszczaństwa, biografie znamienitych Polaków. Rozbudowano serwis informacyjny, czyniąc z „Kalendarza” swego rodzaju księgę adresową (obsady personalne miejscowych urzędów, wykazy przeróżnych towarzystw - a było ich w Krakowie na przełomie XIX i XX stulecia na pewno więcej niż dzisiaj). Szczególnie cenne były wykazy właścicieli domów, wolnych zawodów, dział nekrologów a także bogaty serwis przeróżnych reklam.
           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera 14).

kalendarium

1872 I 15 - otworzył nowo urządzoną drukarnię "Czasu" w lokalu przy ulicy Mikołajskiej
1877 - 1903 - przejął po śmierci J. Czecha wydawanie "Kalendarza"