Dzisiejsza data:

Hieronim (Jarosław) Łaski 

(27 września 1496 Łask - 22 grudnia 1541 Kraków)

polityk i dyplomata

rodzina

syn Jarosława i jego drugiej żony Zuzanny Anny Bąk z Brzezia

brat Stanisława (1491-1550), Jana (1499-1560), Barbary, Anny, Zuzanny, Jadwigi, Katarzyny
bratanek Jana Łaskiego, prymasa

w 1521 roku poślubił Anne Kurozwęcką, dziedziczką ponad 50 wsi, dzieci:
Wojciech (1536-1605), Hieronim, Barbara, Jadwiga

biogram

           Prawdopodobnie początkowo kształcił się na dworze swojego stryja, późniejszego prymasa Jana Łaskiego, następnie wraz z bratem Janem wyjechał na studia do Rzymu i Bolonii. Za pieniądze stryja wyjechał w podróż po Europie (odwiedził Francję, Anglię, Hiszpanię, Portugalię (prawdopodobnie w Afryce walczył z muzułmanami w wojskach portugalskich Emanuela I) i Ziemię Świętą.

           Dobrze poznał łacinę, włoski, umiał mówić po francusku i niemiecku, władał też podobno wołowskim i znał nieco turecki. Dzięki protekcji stryja i sławie zagranicznych czynów wojennych szybko zaczął awansować.
Wysyłany był w misjach dyplomatycznych przez Zygmunta I między innymi do cesarza do Brukseli (tam poznał Erazma z Rotterdamu, z którym korespondował jako pierwszy z Polaków), do papieża do Rzymu i do króla Francji.
Następnie w służbie króla węgierskiego Jana Zapolyi odbywał poselstwa do Francji, Anglii, Danii i Stambułu.
           Obdarowany dużymi dobrami (Kieżmark, Niedzica), toczył prywatną walkę ze stronnikami Habsburgów.

kalendarium

1513 – wyjechał wraz z bratem na studia do Rzymu

1514-1517 – studiował w Akademii Bolońskiej

1516 – przebywał również w Polsce

1517 – za 1 000 zł otrzymane od stryja wyjechał w podróż po Europie

1518 – jesienią wrócił do Wenecji

1519 – wiosną powrócił do Polski

1520 III 23 – został krajczym koronnym

1522 I 7 – został wojewodą inowrocławskim

1523 – wiosną posłował do papieża

1523 XII – został wojewodą sieradzkim

1524 – prowadził negocjacje na dworze francuskim z przedstawicielami Franciszka I

1524 X 1 – złożył Bonie sprawozdanie ze swego poselstwa do Francji

1525 IV 10 - w czasie hołdu pruskiego na rynku krakowskim powierzono mu opiekę nad królewiczem Zygmuntem Augustem

1527 IV – wyjechał na Węgry i wstąpił w służbę króla Jana Zapolyi

1527 XII 25 – jako poseł Zapolyi pojawił się w Konstantynopolu i zdołał uzyskać przymierze i pomoc Sulejmana

1528 IX 30 - na dworze hetmana Jana Tarnowskiego, król Zapolya nadał Łaskiemu godność żupana komitatu spiskiego, a na własność Kieżmark i Niedzicę (stąd tytuł hrabiego spiskiego, barona na Kieżmarku

1530/1531 - doprowadził do rocznego rozejmu między Zápolyą a Ferdynandem

1531 - z rodowych dóbr otrzymał w podziale miasteczko Łask z około 20 wsiami

1532 - przewodził węgierskiemu poselstwu we Francji (odznaczony tam został przez króla Orderem św. Michała

1533 - ponownie jechał do Konstantynopola, gdzie skutecznie blokował habsbursko-tureckie rozmowy pokojowe

1534 VIII 31 - został aresztowany, na rozkaz Zápolyi, pod zarzutem potajemnych układów z Ferdynandem

1534 XII - odzyskał wolność po interwencji Jana Tarnowskiego, po czym przeszedł na służbę Ferdynanda

1535 – w imieniu Ferdynanda odbył poselstwo do Polski

1540 - w imieniu Ferdynanda odbył poselstwo do Turcji

źródła:

Wacław Urban, Łaski h. Korab Hieronim (Jarosław), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973 r

Paweł Janowski: Łaski Hieronim, 1496–1541, polityk, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.12.2021