Dzisiejsza data:

Zdzisław Wawrausch

(1865 Drohobycz – 1932)

prawnik, urzędnik samorządowy

biogram

           Ukończył studia prawa z tytułem doktora na Uniwersytecie Lwowskim. Pracował następnie w Prokuratorii Skarbu i Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie, skąd przeniósł się do administracji politycznej. Pracował w Namiestnictwie we Lwowie, został starostą w Łańcucie. Sprawując urząd starosty c. k. powiatu łańcuckiego otrzymał tytuł obywatelstwa honorowego miasta Łańcut. Podczas I wojny prowadził referat świadczeń wojennych w Namiestnictwie.

           Przybył do Krakowa po utworzeniu województwa krakowskiego, objął jako naczelnik wydział samorządowy. Po śmierci prezydenta Jana Kantego Federowicza wojewoda rozwiązał urzędującą Radę Miejską, zaś funkcję prezydenta powierzył wicewojewodzie Zdzisławowi Wawrauschowi działającemu w charakterze komisarza rządowego. Nie udało mu się jednak nawiązać współpracy z wiceprezydentami Józefem Sare, Karolem Rolle i Piotrem Wielgusem. Nie potrafił sprostać zadaniom jakie stanęły przed nim w związku z zarządzaniem wielkim miastem, nie znał problematyki i potrzeb Krakowa. Na własną prośbę ustąpił z zajmowanego stanowiska, jego miejsce zajął długoletni radny miejski Witold Ostrowski.

           Był Kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

           Pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera D, grób rodzinny).

kalendarium

1893 X 1 – 1894 IX 30 – był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

1907 – został mianowany starostą w Łańcucie

1910 IX - otrzymał tytuł obywatelstwa honorowego miasta Łańcut

1910 – objął kierownictwo jednego z departamentów w Namiestnictwie

1915 – został mianowany radcą Namiestnictwa, podczas I wojny prowadził referat świadczeń wojennych

1919 – otrzymał V stopień służbowy

1924 IV – otrzymał nominację na wicewojewodę w Krakowie

1924 VII 19 - Wojewoda krakowski wydał rozporządzenie rozwiązujące Radę Miejską i wyznaczające wicewojewodę Zdzisława Wawrauscha komisarzem rządu

1924 VII 24 – został mianowany Prezydentem Krakowa

1925 VII 18 – na własną prośbę ustąpił z zajmowanego stanowiska