Dzisiejsza data:

Jan Albert Waza

Jan Olbracht Waza

(25 V 1612 Warszawa – 29 XII 1634 Padwa, Włochy)

królewicz polski, biskup krakowski, kardynał

rodzina

syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, córki Karola, arcyksięcia austriackiego
rodzeństwo:

Anna Maria (23 V 1593 - 9 II 1600)

Władysław IV Waza (9 VI 1595 – 19/20 V 1648), król Polski
Katarzyna (9 IV 1594 - 16 V 1594)
Katarzyna (IX 1596 - 2 VI 1597)
Krzysztof (10 II 1598 - 10 II 1598)

Jan Kazimierz (26 XII 1607 - 9 I 1608)
Jan II Kazimierz (22 III 1609 - 16 XII 1672), król Polski
Karol Ferdynand (3 X 1613 - 9 V 1655) najpierw był biskupem płockim, a następnie wrocławskim, książę opolski i raciborski
Aleksander Karol (14 XI 1614 - 19 XI 1634)
Anna Konstancja (20 I 1616 - 24 V 1616)
Anna Katarzyna Konstancja (7 VIII 1619 - 8 X 1651) poślubiła w 1642 roku księcia Filipa Wilhelma Neuburskiego, późniejszego palatyna Renu

biogram

           Kształcił się na dworze królewskim w Warszawie, jego nauczycielem był między innymi Gabriel Prewencjusz Władysławski.

           Został wyznaczony przez ojca na biskupstwo warmińskie po śmierci Szymona Rudnickiego i otrzymał zgodę papieską. Wybór potwierdziła - po wahaniach - również kapituła warmińska, ale liczne sprzeciwy szlachty opóźniły zatwierdzenie tej nominacji przez sejm. Królewicz nie przebywał nigdy w diecezji, rządy sprawował w jego imieniu biskup pomocniczy Michał Działyński razem z archidiakonem warszawskim Jakubem Wierzbiętą Borzuchowskim i kanonikiem warmińskim Pawłem Piaseckim.
            Jako młody biskup obdarował Katedrę we Fromborku szatami liturgicznymi oraz złotą figurą św. Andrzeja.
Nie posiadał święceń kapłańskich i sakry biskupiej. Wydał edykt przeciwko „księżom włóczęgom", odmówił praw obywatelskich innowiercom w Krakowie, co spotkało się z oporem rady miejskiej.
           Zmarł na ospę podczas podróży do Włoch, pochowany został w kaplicy Wazów, w katedrze wawelskiej, obok brata Aleksandra.

kalendarium

1621 - wyznaczony przez ojca na biskupstwo warmińskie po śmierci Szymona Rudnickiego
1621 X 21 - otrzymał zgodę papieską na biskupstwo warmińskie
1629 XI 19 - papież Urban VIII mianował go kardynałem, ale w sekrecie (in pectore), a po ujawnieniu informacji przydzielił Janowi Albertowi tytuł prezbiterski Sanctae Marie in Aquiro
1632 XI 20 - został mianowany biskupem krakowskim (po śmierci Andrzeja Lipskiego)
1632 XII 20 - została ogłoszona nominacja kardynalska królewicza
1633 II 27 - objął rządy w diecezji krakowskiej

1633 III 4 – nuncjusz papieski wręczył mu kapelusz kardynalski

1633 – został legatem papieskim na Polskę i Litwę