Dzisiejsza data:

Karol Józef Wojtyła

Jan Paweł II, Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, Piotr Jasień

(18 V 1920 Wadowice – 2 IV 2005 Watykan)

papież, arcybiskup, kardynał, poeta, aktor, pedagog; sługa Boży

rodzina

syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich

rodzeństwo
Edmund, brat, po ukończeniu wadowickiego gimnazjum studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem, zmarł w 1926 roku
Olga, siostra, zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 w Krakowie

kalendarium

1920 VI 20 - został ochrzczony w kościele parafialnym przez księdza Franciszka Żaka, kapelana wojskowego
1929 IV 13 - zmarła jego matka w wieku 45 lat
1930 IX - po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął naukę w 8 - letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach
1938 V 14 - zakończył naukę w gimnazjum otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych
1938 X - rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1940 od jesieni - rozpoczął pracę przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim
1941 II 18 - po długiej chorobie zmarł jego ojciec
1942 - postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie
1945 IV - 1946 VIII - pracował na uczelni jako asystent i prowadził seminaria z historii dogmatu
1946 X 13 - alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie Karol Wojtyła został subdiakonem
1946 X 20 - został diakonem
1946 XI 1 - otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
1946 XI 2 - jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu
1946 XI 15 - wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)) w Rzymie
1948 - ukończył studia z dyplomem z najwyższą pochwałą
1948 VII - na okres siedmiu miesięcy został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety
1949 III - został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie
1958 VII 4 - został mianowany biskupem tytularnym Ombrii
1958 IX 28 - arcybiskup Eugeniusz Baziak dokonał konsekracji biskupiej ks. Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu. Współkonsekratorami byli biskupi Franciszek Jop i Bolesław Kominek
1962 - został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji
1962 VI 16 - został wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)
1963 XII 30 - półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim
1964 III 8 - został wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa
1967 VI 26 - podczas konsystorza został nominowany kardynałem
1967 VI 29 - otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie
1978 X 16 o 16:16 - ogłoszono, że został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II
1978 X 22 - uroczyście rozpoczyna pontyfikat
1981 V 13 - podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę
1984 - "Time" ogłosił go człowiekiem roku
Podróże apostolskie do Polski:
I pielgrzymka (2 - 10 czerwca 1979)
II pielgrzymka (16 - 23 czerwca 1983)
III pielgrzymka (8 - 14 czerwca 1987)
IV pielgrzymka (1 - 9 czerwca, 13-20 sierpnia 1991)
V pielgrzymka (22 maja 1995)
VI pielgrzymka (31 maja - 10 czerwca 1997)
VII pielgrzymka (5 - 17 czerwca 1999)
VIII pielgrzymka (16 - 19 sierpnia 2002)

Jan Paweł II w ILG, DEON, dzieje.pl