Dzisiejsza data:

Franciszek Wójcik

(17 października 1863 Wyciąże – 3 stycznia 1941 Wyciąże)

rolnik, polityk, minister

biogram

Franciszek Wójcik (1863 - 1941)

           Początkowe nauki pobierał w szkole ludowej w Wyciążu (obecnie dzielnica XVIII Nowa Huta), następnie pogłębiał swą wiedzę jako samouk.

          Został działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), później współtworzył PSL Lewica. W czasie przewrotu majowego w 1926 opowiedział się po stronie Józefa Piłsudskiego, przeszedł do opozycji, wstąpił do PSL „Piast”, później został działaczem Stronnictwa Ludowego.

           Poseł na Sejm, minister w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, wieloletni wójt rodzinnej wsi. Popierał ruch strzelecki związany z Komisją Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.

           Publikował na łamach pism: „Przyjaciel Ludu”, „Niedziela” i „Piast”, ceniony mówca.

kalendarium

1895 – został działaczem PSL

1895 – 1900 i 1907 – 1911 – poseł na Sejm Krajowy Galicji

1896 – został członkiem honorowym Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu

1907 – 1911 – poseł do Reichratu Przedlitawii w Wiedniu

1913 – po rozłamie w PSL opowiedział się po stronie Jana Stapińskiego

1914 – jako przedstawiciel ludowców był członkiem sekcji zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego

1918 XII 29 – 1919 I 16 – minister bez teki w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego

1919 I 26 – z okręgu krakowskiego wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy

1919 – 1922 – poseł na Sejm

1926 V – w czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie Piłsudskiego

1931 – został działaczem Stronnictwa Ludowego (SL)

1931 – 1939 – wchodził w skład Rady Naczelnej SL

źródła:

Franciszek Wójcik [w]: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994

Kronika Krakowa, Warszawa 1996