Dzisiejsza data:

Urban V

Guillaume de Grimoard

(1310 Grisac, Langwedocja – 19 XII 1370 Awinion)

papież, błogosławiony

biogram

           Francuz, benedyktyn. Dążył do zawarcia unii z Kościołem wschodnim. Był protektorem sztuki i nauki, zatwierdził między innymi fundację kilku uniwersytetów, (również Akademii Krakowskiej).
          Uwolnił Kazimierza Wielkiego od przysięgi na traktaty odstępujące Pomorze i Śląsk oraz sprzeciwił się oderwaniu diecezji wrocławskiej od metropolii gnieźnieńskiej.

kalendarium

1342 - uzyskał doktorat z prawa kanonicznego
1352 - został opatem klasztoru Saint Germain w Auxerre
1362 IX 28 - został wybrany papieżem
1364 IX 1 - wydał bullę zezwalającą Kazimierzowi Wielkiemu założenie uniwersytetu w Krakowie
1367 - 1370 - przebywał z częścią kurii papieskiej w Rzymie
1870 - został beatyfikowany przez papieża Piusa IX

czytaj więcej ...