Dzisiejsza data:

Andrzej Tadeusz Urbańczyk

(27 X 1946 Lubliniec – 23 X 2001 Grecja)

polityk, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny

rodzina

syn Pawła i Marii z domu Swatek

biogram

            Ukończył polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie organizacji i zarządzania. Kierował studenckim klubem "Nowy Żaczek", działał w radzie uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich UJ, należał do grupy założycieli czasopisma "Student".
           Karierę dziennikarską rozpoczął jako współpracownik Polskiego Radia w Krakowie. Był reporterem, publicystą i kierownikiem działu "Echa Krakowa", następnie został dziennikarzem krakowskiego ośrodka Telewizji Polskiej, był publicystą, kierownikiem redakcji publicystyki, autorem filmów dokumentalnych. Grał epizodyczne role w filmach, miedzy innymi Wodzireju w reżyserii Feliksa Falka. Został redaktorem naczelnym Ośrodka Telewizji Polskiej w Krakowie. Pracował w miesięczniku "Zdanie", najpierw jako zastępca redaktora naczelnego, a następnie jako redaktor naczelny. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej". Został redaktorem naczelnym "Trybuny".
          Prowadził również zajęcia dydaktyczne ze studentami dziennikarstwa i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
           Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Brał udział w organizacji tzw. "reformatorskiego" Ruchu 8 Lipca. Był delegatem na IX i XI (ostatni) zjazd PZPR. Znalazł się wśród założycieli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiadał we władzach krajowych obu tych partii. Sprawował mandat poselski z listy SLD na Sejm II i III kadencji. Pracował w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, której był wiceprzewodniczącym. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Klubu Parlamentarnego SLD. Wchodził w skład delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
           Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (był między innymi członkiem zarządu głównego i członkiem rady głównej) oraz był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Był pomysłodawcą Krakowskiej Nocy Poetów. Związany był z grupą inicjatorów odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego. Współorganizator działalności Klubu Twórców i Działaczy Kultury "Kuźnica", po jego reaktywowaniu był wiceprzewodniczącym, a następnie prezesem. Wchodził w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
           Publikował także między innymi w "Życiu Literackim", "Przekroju", "Zeszytach Prasoznawczych". Był autorem filmów dokumentalnych, twórcą reportaży i audycji publicystycznych w Telewizji Polskiej. Autor i współautor książek: Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Trzech na jednego, Cyrk Edison, Wyspiański w krainie filmu.
           Utonął w trakcie urlopu w Grecji u wybrzeży Korfu w wodach Morza Jońskiego. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim (kwatera JA, rząd zachodni, po lewej Śliwińskich).

Filmy dokumentalne:
1976 - Powrót króla film dokumentalny
1977 - Kuchnia godziny dwunastej
1977 - Niedaleko od ziemi
1984 - 1988 - współautor cykli w TP Było, nie minęło oraz Myślenie ma kolosalną przyszłość

kalendarium

1966 - rozpoczął karierę dziennikarską jako współpracownik Polskiego Radia w Krakowie
1968 - 1972 - był kierownikiem działu krajowego czasopisma "Student"
1970 - ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1970 - 1975 - był reporterem, publicystą i kierownikiem działu "Echa Krakowa"
1972 - wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
1972 - 1982 - należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP)
1975 - został dziennikarzem krakowskiego ośrodka Telewizji Polskiej
1972 - był pomysłodawcą Krakowskiej Nocy Poetów
1977 - ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie organizacji i zarządzania
1977 - został członkiem zarządu głównego SDP
1979 - rozpoczął pracę na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych UJ
1980X 11 - został redaktorem naczelnym Ośrodka Telewizji Polskiej w Krakowie
1980 - został członkiem rady głównej SDP
1983 - został odwołany z funkcji redaktora naczelnego OTP w Krakowie
1983 - został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
1984 - rozpoczął pracować w miesięczniku "Zdanie", jako zastępca redaktora naczelnego
1989 - 1990 - pracował jako redaktor naczelny miesięcznika "Zdanie"
1989 - został wiceprzewodniczącym reaktywowanego Klubu Twórców i Działaczy Kultury "Kuźnica"
1990 - przez kilka miesięcy pełnił funkcję redaktora naczelnego "Gazety Krakowskiej"
1990 - znalazł się wśród założycieli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej
1993 - 2001 - sprawował mandat poselski z listy SLD na Sejm II i III kadencji
1993 - został prezesem Klubu Twórców i Działaczy Kultury "Kuźnica"
1996 - pełnił funkcję rzecznika prasowego Klubu Parlamentarnego SLD
1999 - wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2000 II - został redaktorem naczelnym "Trybuny"

2001 VIII 10 – został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski