Dzisiejsza data:

kalendarium

1072 - mianowany biskupem przez Bolesława II Śmiałego

1088 – biskup Lambert dokonał procesjonalnej translacji relikwii do Katedry Wawelskiej
1253 IX 17 - kanonizowany w Asyżu przez papieża Innocentego IV

1254 V 8 - w Krakowie odbyły się uroczystości połączone z podniesieniem relikwii i umieszczeniem ich na środku prezbiterium Katedry Wawelskiej

1696 - złotnik Piotr von den Rennen stworzył trumienny relikwiarz Świętego, który znajduje się w Katedrze Wawelskiej

1765 - król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Świętego Stanisława

1912 – imieniem świętego nazwano ulicę w I Dzielnicy Stare Miasto na Kazimierzu przy Skałce, między ulicą Paulińską i ulicą Józefa Dietla

1963 – na zlecenie biskupa Karola Wojtyły czaszka Stanisława została zbadana przez lekarzy (J. Olbrycht i M Kusiak), którzy stwierdzili ślady siedmiu uderzeń zadanych tępym narzędziem i określili wiek Stanisława w chwili śmierci na około 40 lat