Dzisiejsza data:

rodzina

           Według tradycji pochodził z rodu Turzonów ze Szczepanowa koło Bochni, obecnie teren diecezji tarnowskiej. Po dzień dzisiejszy Szczepanów jest miejscem żywego kultu św. Stanisława, tam też znajduje się sanktuarium poświęcone świętemu. Postać biskupa Stanisława, w szczególności okoliczności i przyczyny jego śmierci, należą do największych zagadek polskiego średniowiecza i całej naszej historii i po dzień dzisiejszy wzbudzają emocje i spory.
O rodowodzie dowiadujemy się ze spisanego przed połową XIII wieku (w związku z procesem kanonizacyjnym)
Żywota św. Stanisława autorstwa Wincentego z Kielc (Kielczy). Dominikanin pisze między innymi: Święty Stanisław tedy [...] był z rodu Polakiem i pochodził z ziemi krakowskiej. O jego rodzicach i ich imionach dlatego nie znajdzie się wzmianki [...], ponieważ dawność tych czasów [..] pogrążyła je w zapomnieniu. Żyją jednak do dziś w Rabie i w Szczepanowie rycerze szlachetnego rodu, którzy twierdzą, że są dziedzicami i prawowitymi następcami św. Stanisława i przodków jego, a we wspomnianej wsi Szczepanowie nasypy ziemne i dobrze widoczne fundamenty wciąż jeszcze wskazują, gdzie ongiś wznosił się dom św. Stanisława.