Dzisiejsza data:

Stanisław Rospond

(31 VIII 1877 Liszki – 4 II 1958 Kraków)

duszpasterz, pedagog, kaznodzieja, wizytator, biskup tytularny Dardanus, biskup krakowski

rodzina

syn Wojciecha, zwanego Szopą, i Joanny Steczko
miał siedmioro rodzeństwa, z których troje zmarło w dzieciństwie

biogram

           Był współpracownikiem kardynała Adama Stefana Sapiehy i biskupa Eugeniusza Baziaka. Jako biskup sufragan pełnił różnorakie funkcje w administracji i sądownictwie kościelnym, popularny wśród wiernych i duchowieństwa. Był wujem i opiekunem osieroconego siostrzeńca, późniejszego profesora Stanisława Rosponda.
           Pochowany został na cmentarzu parafialnym w rodzinnych Liszkach.

kalendarium

1897 - wstąpił do seminarium duchownego
1897 - 1898 - studiował rok na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1898 - 1904 - kontynuował studia w Innsbrucku
1901 IX 11 - przyjął święcenia kapłańskie ukończywszy Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
1904 - uzyskał w Innsbrucku tytuł doktora teologii
1904 - 1905 - pracował jako wikary i katecheta w Wadowicach
1905 - 1920 - był katechetą w Gimnazjum św. Anny w Krakowie
1909 - 1920 - pełnił również funkcję dyrektora niższego seminarium krakowskiego
1920 - został powołany na stanowisko rektora Wyższego Seminarium Duchownego
1927 III 25 - został nominowany biskupem sufraganem krakowskim
1927 VI 12 - otrzymał sakrę biskupią

1934 VI 1 – w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego gmachu Muzeum Narodowego przy al. 3 Maja
1953 - 1954 - zatrzymany, aresztowany i internowany w Częstochowie przez władze komunistyczne, pozbawiony możliwości wykonywania funkcji duszpasterskich