Dzisiejsza data:

Jerzy Józef Pękala

(30 IX 1929 Wieprz - )

polityk, poseł na Sejm PRL

rodzina

pochodzi z rodziny robotniczej, syn Andrzeja i Rozalii

biogram

           Liceum ogólnokształcące ukończył w Wadowicach, aktywnie działał w OMTUR i ZMP. Studia wyższe ukończył na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu im. Mikołaja Łomonosowa w Moskwie.

           Pracę zawodową rozpoczął na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej. Przeszedł do pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bydgoszczy, początkowo jako kierownik wydziału, a następnie sekretarz do spraw ekonomicznych; po zmianach, jakie nastąpiły w październiku 1956, został sekretarzem KW PZPR w Bydgoszczy.

           Przeniósł się wraz z rodziną do Krakowa, został pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Był członkiem i aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

           Został prezydentem miasta Krakowa, w czasie jego rządów w Krakowie dokonano między innymi takich przedsięwzięć:

- otwarcie nowej linii tramwajowej nr 22 z Nowej Huty 30 grudnia 1969

- rozpoczęcie budowy nowego osiedla mieszkaniowego na Krowodrzy w 1970

- przeprowadzka krakowskich sądów do nowych gmachów przy Rondzie Mogilskim w 1971

- budowa i otwarcie nowego mostu na Wiśle – Mostu Grunwaldzkiego w 1972

- w 1973 odsłonięcie pomnika Smoka Wawelskiego oraz pomnika Lenina (pomnik zdemontowano w 1989)

- otwarcie nowego podziemnego przejścia w okolicach Dworca Głównego PKP

- rozpoczęcie budowy nowych budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Czyżynach

- otwarcie w Hucie im. Lenina nowoczesnej walcowni blach karoseryjnych w 1975

- ponowne odsłonięcie zrekonstruowanego po II wojnie światowej Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 16 października 1976 na placu Jana Matejki

           Po zwolnieniu z funkcji przewodniczącego prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa skierowany został do pracy w dyplomacji, przez pewien czas pełnił stanowisko ambasadora PRL w Korei Północnej.

            Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

kalendarium

1948 - został członkiem PZPR

1955 – rozpoczął pracę w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bydgoszczy

1956 X - został sekretarzem KW PZPR w Bydgoszczy

1959 - przeniósł się wraz z rodziną do Krakowa

1960 – 1969 - pełnił funkcję sekretarza do spraw ekonomicznych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie

1964 XII 16 – 1965 I 20 - był p.o. I sekretarza w egzekutywie KW

1969 VI 6 - został wybrany na przewodniczącego prezydium Rady Narodowej miasta Krakowa

1973 - po wyborach został prezydentem miasta

1978 IV 26 – przestał pełnić funkcję prezydenta

1978 – został ambasadorem PRL w Korei Północnej

bibliografia:

Informacje w BIP IPN

Profil na stronie Biblioteki Sejmowej