Dzisiejsza data:

X wiek

biskup krakowski

          Wzmiankowany w najstarszym katalogu biskupów krakowskich z 1266 roku.
          Najprawdopodobniej związany był z biskupstwem praskim bądź ołomunieckim, a działalność w Krakowie jako biskup misyjny mógł rozpocząć pomiędzy rokiem 970 a 974 i kontynuować do roku 986.