Dzisiejsza data:

(? - 1295)

biskup krakowski

rodzina

herbu Korczak

z pochodzenia Rusin

prawdopodobnie spokrewniony z Gryfiną, małżonką Leszka Czarnego i Bolesławem V Wstydliwym

biogram

           Odebrał staranne wykształcenie, był kanclerzem Bolesława Wstydliwego, Leszka Czarnego i Przemysła II. Posiadał liczne godności kościelne jako między innymi kantor i prepozyt gnieźnieński, kanonik i scholastyk krakowski. Kierował Kościołem krakowskim w okresie ostrego sporu politycznego między stronnikami Przemysła II, Władysława Łokietka i Wacława II. Wprawdzie bardzo krótko zasiadał na stolicy biskupiej, ale prawdopodobnie stworzył instytucję kancelarii biskupiej, jako zinstytucjonalizowanej komórki działającej przy biskupie. Założył wieś Prokocim, dzisiejszą dzielnicę Krakowa.

          Według tradycji pochowany w Katedrze Wawelskiej.

kalendarium

1270 – poświadczony po raz pierwszy na stanowisku kanclerza

1276 – 1283 – był administratorem archidiecezji gnieźnieńskiej

1278 – komes Wawrzyniec zastawił wieś Bawół na rzecz kanclerza krakowskiego Prokopa

1293 – został biskupem krakowskim

1294 – musiał złożyć w Pradze hołd poddańczy Wacławowi II, uznając go za pana i opiekuna Kościoła krakowskiego