Dzisiejsza data:

(? X w. - 1008 lub 1009)

pierwszy biskup krakowski

Niemiec pochodzący z Turyngii

biogram

          Kształcił się w magdeburskiej szkole archikatedralnej.
          Na zjeździe - synodzie w Gnieźnie w obecności cesarza Ottona IIIBolesława Chrobrego utworzono zręby polskiej organizacji kościelnej. Thietmar informuje, że na mocy ogłoszonych w jego trakcie decyzji utworzono metropolię w Gnieźnie z podległymi jej biskupstwami w Krakowie (Poppon) Wrocławiu (Jan) i Kołobrzegu (Reinbert).
          Osobne biskupstwo otrzymał Unger w Poznaniu.
          Poppon wzniósł na Wawelu kościół św. Gereona, nawiązujący stylem do podobnych budowli w marchiach saskich. Prawdopodobnie za jego posługi wybudowano w Krakowie rotundę Najświętszej Marii Panny.

kalendarium:

1000 - został pierwszym biskupem diecezji krakowskiej