Dzisiejsza data:

(980 VI lub VII – 1002 I 23 lub 24)

cesarz niemiecki, święty

rodzina

syn Ottona II i bizantyjskiej księżniczki Teofano

życiorys

           Jako 3 - letnie dziecko uznany po śmierci ojca królem, pozostawał pod opieką matki Teofano regentki (do 991 roku), a następnie babki - Adelajdy.
Starannie wykształcony, zwolennik uniwersalnej władzy cesarskiej, której na równych prawach miały być poddane Italia, Galia, Germania i Sclavinia (Słowiańszczyzna), a w dalszej kolejności Bizancjum.
           Na zjeździe w Gnieźnie uniezależnił Polskę od kościelnej władzy Niemiec i zjednał dla swych planów Bolesława Chrobrego.

kalendarium

983 – został królem niemieckim
996 V - został cesarzem niemieckim