Dzisiejsza data:

Maciej z Łabiszyna

(około 1400 – po 26 lutego 1452 Kraków)

filozof, teolog, rektor Akademii Krakowskiej 

rodzina

syn Macieja, wojewody brzeskiego kujawskiego, i Małgorzaty Majki z Szubina

biogram

Studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Został wykładowcą, następnie dziekanem tego Wydziału.

Piękną mową u podwoi katedry na Wawelu powitał biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, zaszczyconego przez papieża Mikołaja V kardynalskim kapeluszem.

W swych pracach odrzucał teologię spekulatywną na rzecz praktyczno-afektywnej. Pozostawił ponad 60 rozpraw i komentarzy. Swój bogaty księgozbiór przekazał bibliotece Collegium Maius.

wybrane prace:

komentarz do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

wykłady wstępne do Biblii i Sentencji Piotra Lombarda

kalendarium

1419-1425 - studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej
1426-1446 - wykładowca AK
1427 - został członkiem Collegium Maius
1427-1446 - prawdopodobnie studiował na wydziale teologicznym
1429 - został prepozytem Collegium Maius i zapewne kustoszem Biblioteki Collegium Maius
1431-1432 - dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych AK
1449 X 1 - został rektorem Akademii Krakowskiej 
1449 - został dziekanem kapituły kolegiaty św. Floriana

źródła

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000