Dzisiejsza data:

Marcin z Urzędowa

Urzędów Marcin, Urzandów Marcin, Urzędowski Marcin, Urzendorf Marcin

(około 1500 Urzędów koło Kraśnika – 22 czerwca 1573 Sandomierz)

botanik i lekarz, ksiądz

rodzina

syn Szymona, pochodził prawdopodobnie z rodziny mieszczańskiej

biogram

           Jeden z pierwszych polskich botaników. Studiował na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, został wykładowcą, później dziekanem wydziału sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Prawdopodobnie jeszcze w Krakowie podjął studia medyczne, które kontynuował na uniwersytecie w Padwie.

           Po powrocie do kraju zrezygnował z kariery uniwersyteckiej i osiadł w Sandomierzu. W Sandomierzu posiadał dom numer 24 w Rynku przy pierzei wschodniej oraz posesję na Przedmieściu Zawichojskim, gdzie miał sad, winnicę oraz ogród.

           Na podstawie klasycznej i współczesnej literatury botanicznej oraz własnych badań florystycznych (prowadzonych między innymi we Włoszech, w okolicach Krakowa i na Lubelszczyźnie) opracował najwybitniejsze w Polsce ilustrowane dzieło z zakresu botaniki lekarskiej Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje (wydane w Drukami Łazarzowej).

           Został pochowany w podziemiach kolegiaty w Sandomierzu, w testamencie dokonał między innymi zapisu na rzecz Bursy Ubogich w Krakowie, w której sam niegdyś mieszkał.

wybrane publikacje:

1595 - Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje (wydane w Drukami Łazarzowej)

kalendarium

1517 - 1525 - studiował na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej 1520 - uzyskał bakalaureat

1525 – uzyskał magisterium

1525 - przyjął święcenia kapłańskie

1525 - 1533 – wykładowca Akademii Krakowskiej

1532 - 1533 - dziekan wydziału sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej

1534 - 1538 – studia medyczne na uniwersytecie w Padwie

1543 - powrócił do kraju, osiadł w Sandomierzu

1543 – 1553 - opracował Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy do lekarstw należących księgi dwoje

2015 – w Sandomierzu przy Muzeum Diecezjalnym „Dom Długosza” został otwarty „Sandomierski ogród kanonika Marcina z Urzędowa”

źródła:

Słownik biologów polskich, Warszawa 1987

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

czytaj więcej w iPSB …