Dzisiejsza data:

Marcin V

Oddone Colonna

(1368 Genazzano – 20 II 1431 Rzym)

papież

rodzina

pochodził z włoskiego rodu arystokratycznego

biogram

           Inicjator soboru w Konstancji, gdzie jednomyślnie wybrano go na papieża, kończąc w ten sposób okres schizmy zachodniej.
           Potwierdził zwierzchnictwo papieża nad soborami. Przeprowadził renowację bazylik św. Pawła i św. Jana na Lateranie, odnowił akwedukty i ulice, nakazał rozebrać pozostałości dawnych obwarowań rezydencji rodów magnackich. Przywrócił świetność Ogrodom Watykańskim.
           Został pochowany w Bazylice św. Jana na Lateranie.

kalendarium

1417 XI 11 - został wybrany na papieża
1418 IV 22 - zakończył obrady soboru w Konstancji, nie uznając zasady wyższości soboru nad papieżem
1425 V 16 - ogłosił konstytucję reformatorską o sposobie sprawowania władzy przez kurię i zasadach rezydowania biskupów
1427 - wprowadził kult imienia Jezusa

źródła

Encyklopedia Katolicka, Lublin 2006