Dzisiejsza data:

Gałuszka, Hymn o Kopcu Marszałka

Dźwigamy Tobie pomnik wzwyż

nad sady kwitnącemi,

trwalszy nad granit i nad spiż:

kopiec z ojczystej ziemi.

Będzie nad Polską pełnił straż!

Milczący Wodzu nasz!

Zwycięski Wodzu nasz!

 

Jak orle gniazdo w złoty wiatr

dźwigniemy go, a słońc poddasze,

by od Bałtyku aż do Tatr

patrzał w źrenice nasze:

by z niebem mówił twarzą w twarz!

Milczący Wodzu nasz!

Zwycięski Wodzu nasz!

 

Nad szczyty starych mogił trzech

wznosim Twój pomnik żywy -

nad ciche szczęście polskich strzech:

nad chleb rodzące niwy.

Będzie tu wiecznie pełnił straż!

Milczący Wodzu nasz!

Zwycięski Wodzu nasz!

Józef Aleksander Gałuszka, Hymn o Kopcu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, około 1935