Dzisiejsza data:

Gałuszka, Kraków z Kopca Kościuszki

Na burych mgłach nad miastem jak okręt-widmo w chmurze

płynie pod błękitami Wawelu tron w purpurze.

Iglice wież kościołów w mżach błysków i rozjarzeń

majaczą, jak w kadzidłach, gotyckie relikwiarze. […]

 

Płynie hejnał Mariacki Anielskim Pozdrowieniem

wśród mgieł i gwiazd, jak wieków umarłych sen-westchnienie.

Józef Aleksander Gałuszka, Kraków z Kopca Kościuszki, 1932