Dzisiejsza data:

Iwan Stiepanowicz Koniew

(28 XII 1897 Łodejno koło Wiatki, Rosja – 21 V 1973 Moskwa)

radziecki dowódca wojskowy

biogram

urodził się w rodzinie chłopskiej

           Marszałek sowiecki, w czasie II wojny światowej był dowódcą I Frontu Ukraińskiego, w którego składzie walczyła 2. armia WP. Brał udział w wyzwalaniu Polski Południowej i Czechosłowacji. Ofensywa wojsk radzieckich, polegała na okrążeniu wojsk niemieckich w taki sposób, iż pozostawiono im wąską gardziel, którą mogli się ewakuować.
           Po utworzeniu Układu Warszawskiego, był pierwszym dowódcą jego zjednoczonych sił.
           W latach 80. XX wieku ustawiono w Krakowie na osiedlu Widok jego pomnik, którego autorem był prof. Antoni Hajdecki. Pomnik zdemontowano, został na prośbę Rady Narodowej z Kirowa w Rosji przekazany do tego miasta.
            Zespół Piwnicy pod Baranami nagrał utwór pt. Marszałek Koniew, będący fragmentem wywiadu z prof. Antonim Hajdeckim. Muzykę napisał Zbigniew Preisner.

kalendarium

1918 - wstąpił do partii komunistycznej
1934 - ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego
1938 - objął dowództwo 2. Samodzielnej Armii Dalekiego Wschodu
1943 VI - został dowódcą Frontu Stepowego (później 2. Frontu Ukraińskiego)
1944 II 20 - został mianowany Marszałkiem Związku Radzieckiego
1944 V 15 - został dowódcą 1 Frontu Ukraińskiego i uczestniczył w wyzwalaniu terenów południowej i środkowej Polski
1945 - 1946 - był dowódcą Centralnej Grupy Wojsk Radzieckich oraz Wysokim Komisarzem w Austrii
1955 - 1960 - sprawował funkcję naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego
1961 VIII - objął dowodzenie nad grupą wojsk sowieckich w NRD
1962 - został generalnym inspektorem w Ministerstwie Obrony ZSRR
1991 I 9 - zdemontowano jego pomnik w Krakowie

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000