Dzisiejsza data:

Andrzej Karol Kurz

(28 XII 1931 Bielsko – Biała - )

nauczyciel akademicki, wydawca, działacz PZPR

rodzina

syn Stanisława i Heleny

mąż Zofii

biogram

           Autor i współautor kilkunastu książek, między innymi monumentalnej „Kroniki Krakowa”. Przez 20 lat był dyrektorem Wydawnictwa Literackiego, doprowadził do edycji utworów Sławomira Mrożka oraz pierwszej w oficjalnym obiegu w PRL edycji dzieł Witolda Gombrowicza, zainicjował nowe serie wydawnicze między innymi "Literatury Iberoamerykańskiej" i "Cracovianów". Długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Był przewodniczącym „Okrągłego Stołu” wydawców oficjalnych, podziemnych i emigracyjnych.
           Działacz społeczny Krakowa i województwa, były przewodniczący Rady Miasta Krakowa, współtwórca regionalnych programów rozwojowych i uchwał o ochronie środowiska i zabytków. Wiceprezes „Kuźnicy” (najbliższy współpracownik Andrzeja Urbańczyka). Weteran Polskiej Partii Socjalistycznej.
           Był ekspertem w Kancelarii Prezydenta RP i członkiem Rady Programowej Telewizji Polskiej.

wybrane publikacje:

1966 - Społeczna rola Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
1968 - z Marianem Żychowskim Partia i ideologia. Marksizm - leninizm ideologią partii, PZPR kierowniczą siłą narodu
1970 - Zasady organizacyjne partii
1971 - Podstawowa organizacja partyjna, jej rola i zadania
1975 - wraz z Jerzym Pawłowiczem i Januszem Gołębiewskim Podstawy ideologii i polityki PZPR
1988 - Przyszłość a przezwyciężenie przeszłości
1988 - Wokół wyzwań XXI wieku

kalendarium

1951 - 1990 - był członkiem PZPR
1951 - 1994 - prowadził wykłady nauk politycznych na UJ, Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Nauk Społecznych, PWST w Warszawie i Krakowie
1953 - ukończył polonistykę na UJ
1955 - ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim

1955 – 1958 – studia doktoranckie w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR
1962 - 1965 - pełnił funkcję I sekretarza Krakowskiego Komitetu Miejskiego
1969 - został docentem na UJ
1971 - 1990 (z przerwą 1981 - 1983) - pełnił funkcję dyrektora i redaktora naczelnego Wydawnictwa Literackiego
1973 - 1976 - był wiceprzewodniczącym Rady Narodowej miasta Krakowa
1974 - 1978 - był wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
1975 - został członkiem Stowarzyszenia "Kuźnica"
1975, 1984 - został wyróżniony nagrodą ministra kultury i sztuki I stopnia
1978 - 1980 - był prorektorem krakowskiej PWST
1978 - był współzałożycielem i został członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK)
1980 - 1981 - był przewodniczącym Rady Narodowej miasta Krakowa
1981 XI - 1982 - jako I zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji kierował Telewizją Polską
1982 - został wiceprezesem Stowarzyszenia "Kuźnica"
1985 - 1988 - był prezesem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich
1986 - doprowadził do wydania Dzieł W. Gombrowicza
1988 - 1991 - był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
1989 VI 4 - jako członek PZPR bezskutecznie kandydował w wyborach
1989 - odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
1989 - był pomysłodawcą i przewodniczącym okrągłego stołu wydawców w Warszawie
1995 - został członkiem prezydium SKOZK
1996 - z nominacji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego został zastępca przewodniczącego SKOZK
1999 - 2005 - był doradcą w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
2001 - po tragicznej śmierci A. Urbańczyka został przewodniczącym Stowarzyszenia "Kuźnica"
2002 - 2006 - był radnym sejmiku Województwa Małopolskiego z listy SLD-UP

źródła:

Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1989, s. 680

J. Wielgosz W 40-lecie powstania PZPR, 1948-1988. Kraków-Nowy Sącz-Tarnów, Kraków 1988, s. 139