Dzisiejsza data:

Jan z Rzeszowa

Jan Rzeszowski

(1345 – 12 VIII 1436 Piórków koło Łagowa)

arcybiskup lwowski

rodzina

herbu Półkozic, syn Jana Pakosławica Ligęzy ze Stróżysk i Rzeszowa

rodzeństwo: Jan Feliks „Stary” (1360 – 1437/1438); Jan, żona Małgorzata Branicka

biogram

           Pozycji ojca zawdzięczał pierwsze beneficja kościelne, archidiakonat opolski zamieniony na prepozyturę kolegiaty św. Michała na Wawelu. Przez lata złączony z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był wikariuszem generalnym biskupa krakowskiego Piotra Wysza.Sprzyjał małżeństwu króla Jagiełły z Elżbietą Granowską, a po jej śmierci popierał małżeństwo króla z Zofią Holszańską.

           Zgromadził duży majątek (z niego kontynuował budowę katedry lwowskiej), utrzymywał własny dwór, na którym nie brakowało ludzi z wyższym wykształceniem.
           Pochowany w kościele klasztornym benedyktynów pod wezwaniem św. Krzyża na Łyścu.

kalendarium

1363 - studiował prawo kanoniczne w Padwie
1370 - zamienił archidiakonat opolski na prepozyturę św. Mikołaja na Wawelu
1405 - 1406 - był rektorem Akademii Krakowskiej
1412 VIII 26 - powołany na arcybiskupstwo halickie, które przeniesiono do Lwowa
1414 XII 24 - odbył ingres do Lwowa

1417 V 2 - w Sanoku udzielił ślubu Jagielle i Elżbiecie Granowskiej - Pileckiej
1417 VII 2 - w rezydencji arcybiskupiej w Kąkolnikach zatwierdził fundację kościoła parafialnego w Delejowie
1417 XI 19 - koronował Elżbietę w katedrze wawelskiej
1417 - był legatem na Żmudzi
1419 - wyruszył z królem przeciwko Krzyżakom
1420 - był przy chorej królowej w Proszowicach i w Krakowie
1420 - objął zarząd diecezji przemyskiej
1424 - udzielił w Krakowie wyższych święceń kapłańskich Zbigniewowi Oleśnickiemu
1424/1425 - został mianowany kolektorem daniny papieskiej w królestwie, przeznaczonej na walkę z husytami
1426 VI 2 - ochrzcił królewicza Kazimierza, drugiego syna Jagiełły i Sonki
1432 - podejmował króla we Lwowie

czytaj więcej ...