Dzisiejsza data:

Mieczysław Gil

(9 I 1944 Gace Słupieckie - )

hutnik, działacz związkowy

biogram

           Członek KKP, delegat na WZD Regionu Małopolska, członek ZR, delegat na I KZD. Kilkadziesiąt razy zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
           Jeden z inicjatorów Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krakowie - Mistrzejowicach. Działacz Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka przeciw Przemocy. Uczestnik prac Komitetu Organizacyjnego „S” oraz w KO przy Przewodniczącym Lechu Wałęsie, był członkiem KKW. Uczestnik poufnych rozmów z władzami komunistycznymi w Magdalence koło Warszawy. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu między innymi w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej oraz podzespole ds. polityki mieszkaniowej.
           Współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
           Obecnie rolnik.

kalendarium

1963 - ukończył Technikum Hutniczo - Mechanicznego w Nowej Hucie
1963 - 1983 - zatrudniony został w Hucie im. Lenina, kolejno jako rozlewacz stali, brygadzista i mistrz
1964 - został członkiem ZMS
1964 - 1981 - wstąpił do PZPR
1977 - 1981 - był redaktorem tygodnika zakładowego „Głos Nowej Huty”
1980 - został członkiem "Solidarności"
1981 III - został przewodniczącym Komisji Robotniczej Hutników
1980 XII - 1981 VII - p.o. przewodniczący MKZ Małopolska
1981 XII 13 - 16 - przewodniczący RKS w HiL, po pacyfikacji strajku w ukryciu
1982 I 13 - został aresztowany
1982 II - został skazany na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych
1983 XI - został zwolniony na mocy amnestii
1983 - zwolniony z pracy został rolnikiem
1984 - był jednym z inicjatorów Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krakowie - Mistrzejowicach
1988 V - był uczestnikiem strajku w HiL, członkiem KS, po pacyfikacji strajku zatrzymany, zwolniony po 14 dniach
1989 - uczestniczył w poufnych rozmowach z władzami komunistycznymi w Magdalence k. Warszawy i w obradach Okrągłego Stołu
1989 - 1991 - był przewodniczącym KRH w Hucie im. Tadeusza Sendzimira
1989 - 1993 - był posłem na Sejm RP z listy KO „S” i „S”
1993 - został głównym specjalistą ds. inicjatyw gospodarczych w HiTS
1996 - wstąpił do Partii Chrześcijańskich Demokratów
1998 - 2002 - był radnym Sejmiku województwa małopolskiego

2005 – został doradcą prezesa w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie

2006 – odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

2007 VI – został członkiem rady Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie)

2017 – odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności