Dzisiejsza data:

Sebastian Girtler

(18 I 1767 Kraków – 15 VIII 1833 Krzeszowice)

lekarz

rodzina

pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej, syn Jana Ewangelisty (1729 – 1800) i Barbary Mączeńskiej (1742 – 1818)

rodzeństwo: Józef (1761 – 1809), żona Eleonora Wolman; Jakub (1763 – 1812), żona Tekla Dziannot de Castellati; Marcjanna (1770 – 1835), mąż 1. Kajetan Wytyszkiewicz, 2. Stanisław Toriani; Jan (około 1770 – 1822), żona Teresa Soczyńska; Kazimierz (1770); Antonina (około 1770 – 1849), mąż Wawrzyniec Dorau; Michał (około 1770 – 1827); Maciej (około 1770 – 1832); Zofia (około 1770 – 1832), mąż Józef Ebenberger; Barbara (1778 – 1851), mąż Wojciech Mączeński, kupiec winny;

poślubił Franciszkę Fuchs (1777 – 1858)

dzieci: Kazimierz (1804 - 1887), dzierżawca, pamiętnikarz, żona Eleonora Janowska; Emilia (1807 – 1810); Józefa (1814 – 1894), mąż Edward Janowski; Jan Kanty (1816 – 1821); Jakub (1825 – 1887), profesor prawa UJ

biogram

          Ukończył studia medyczne w Krakowie i uzyskał doktorat w Wiedniu. W czasie studiów pracował w kancelarii Uniwersytetu porządkując archiwum zgodnie z przepisami wydanymi przez Kołłątaja.
           Został profesorem chirurgii teoretycznej pierwszej w Polsce Katedry Chirurgi w Krakowie, usunięty przez władze austriackie, powrócił na uczelnię obejmując katedrę medycyny sądowej. Blisko współpracował z Kołłątajem przy opracowywaniu planu edukacyjnego dla Księstwa Warszawskiego. Zastąpił na stanowisku rektora Walentego Litwińskiego, a następnie pełnił tę funkcję z wyboru.
          Napisał między innymi Rozprawę o postępie nauk lekarskich i o wpływie teorii na praktykę leczenia opublikowaną tomie 7 „Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”.
           Wybrany został przez uniwersytet dożywotnim senatorem ówczesnego wolnego miasta Krakowa. Pełnił również funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

kalendarium

1785 - rozpoczął naukę w uniwersytecie krakowskim
1794 - ukończył studia medyczne w Krakowie
1975 - uzyskał doktorat w Wiedniu
1798 - został profesorem chirurgii teoretycznej
1809 - powrócił na uczelnię obejmując katedrę medycyny sądowej

1811 - przełożył z Konsbrucha Naukę anatomii
1821 - zastąpił na stanowisku rektora Walentego Litwińskiego
1821 - 1823, 1826 - 1831 - pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
1826 - 1831 - pełnił funkcję rektora
1831 - wybrany został przez uniwersytet dożywotnim senatorem wolnego miasta Krakowa

czytaj więcej ...