Dzisiejsza data:

Johann Wolfgang von Goethe

(28 VIII 1749 Frankfurt nad Menem – 22 III 1832 Weimar)

dramaturg, prozaik, uczony, polityk, wolnomularz

rodzina

syn Johanna Caspara, radcy cesarskiego, i Cathariny Elisabeth, z domu Textor, starej rodziny patrycjuszy, córki dziekana rady adwokackiej

biogram

           Najwybitniejszy niemiecki poeta i jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, związany był z romantyzmem, ale nie zerwał nigdy więzów łączących go z klasycyzmem. Był również myślicielem i uczonym, znawcą wielu dziedzin wiedzy oraz sztuki.
           Ukończył studia prawnicze w Lipsku i Strasburgu i przez pewien czas uprawiał zawód adwokata. Osiadł w Weimarze, gdzie pozostał do końca życia. Pełnił różne funkcje na dworze księcia sasko-weimarskiego, doszedł do rangi prezydenta Izby Finansów. Wyjechał na dwa lata do Włoch, co wywarło duży wpływ na jego twórczość. Kierował teatrem oraz wszystkimi instytucjami oświatowo - kulturalnymi księstwa. Najbliższa przyjaźń łączyła go z wielkim poetą romantycznym F. Schillerem.
          Zmarł w całkowitym osamotnieniu, po zgonie żony i jedynego syna.

wybrane dzieła:

1774 - Cierpienia młodego Wertera
1787 - Ifigenia w Taurydzie
1787 - Egmont
1789 - Torquato Tasso
1794 - Lis przechera
1796 - Lata nauki Wilhelma Meistra
1798 - Herman i Dorota
1806 - Faust
1819 - Dywan Zachodu i Wschodu
1809 - 1831 - Autobiografia Z mojego życia. Zmyślenie i prawda
1810 - Zur Farbenlehre
w języku polskim wydano:
1833 - Ifigenia w Taurydzie
1845 - Herman i Dorota
1861 - Torquato Tasso
1866 - Faust
1874 - Cierpienia młodego Wertera
1877 - Lis przechera
1885 - Egmont
1893 - Lata nauki Wilhelma Meistra
1895 - Autobiografia Z mojego życia. Zmyślenie i prawda
1954 - Dzieła wybrane (tom 1-4)
1955, 1968 - Wybór poezji
1960 _ Poezje (tom 1-2)
1963 - Dywan Zachodu i Wschodu
1968 - Listy miłosne
1977 - Refleksje i maksymy
1981 - Wybór pism estetycznych

kalendarium

1775 - osiadł w Weimarze
1782 - został nobilitowany
1786 - wyjechał na dwa lata do Włoch
1790 IX 5 - 7 - przebywał w Krakowie, odwiedził między innymi Wieliczkę
1791 - 1817 - kierował teatrem oraz wszystkimi instytucjami oświatowo - kulturalnymi księstwa

czytaj więcej ...