Dzisiejsza data:

Edward Goldstein

(1844 Warszawa – 24 sierpnia 1920 Paryż)

lekarz, kolekcjoner, antropolog

           W 1863 brał udział udział w powstaniu styczniowym, po jego upadku znalazł się w Paryżu. Studiował antropologię i medycynę, pełnił obowiązki lekarza IX Dzielnicy, będąc jednocześnie urzędnikiem paryskiego muzeum nauk przyrodniczych. Stworzył kolekcję osobliwości i dzieł sztuki, którą w 1909 roku ofiarował Krakowowi. Kolekcja zawierała różne przedmioty kultury francuskiej, normandzkiej i flamandzkiej, porcelanę i fajanse, miniatury, tabakierki, naczynia kuchenne, malowidła na szkle, szpady i szable, druki bibliofilskie oraz okazy sztuki Wschodu. Przez pewien czas pozostawał w Krakowie jako jej kustosz, po kilku miesiącach powrócił do Paryża, gdzie zmarł w nędzy i zapomnieniu.

1878 III 1 – jako sekretarz roczny Towarzystwa Antropologicznego i Etnograficznego Polskiego w Paryżu podpisał Odezwę Towarzystwa … z powodu Wystawy Powszechnej 1878 roku

1909 V – prezydent Krakowa nominował go kustoszem Muzeum Narodowego z pensją 4 000 koron rocznego wynagrodzenia