Dzisiejsza data:

Joseph Goebbels

(29 X 1897 Mönchengladbach-Rheydt – 1 V 1945 Berlin)

dygnitarz hitlerowski, niemiecki minister propagandy

rodzina

syn Fritza i Kathariny Goebbels

biogram

           Jeden z najbliższych współpracowników A. Hitlera. Był członkiem nazistowskiej partii NSDAP, gdzie kierował propagandą partii. Założył czasopismo "Der Angriff", organ prasowy partii nazistowskiej w Berlinie, wydawane do objęcia władzy przez nazistów. W wyniku jego sugestii Hitler zaczął używać tytułu Führer.
           Odegrał znaczącą rolę w upowszechnianiu ideologii nazistowskiej oraz tworzenia i umacniania państwa totalitarnego. Kreował Hitlera na wodza i umiejętnie podsycał wokół niego kult jednostki. Wszelkie przejawy niemieckiej kultury starał się podporządkować ideologii nazistowskiej, czemu służyła Izba Kultury Rzeszy. W końcowym okresie wojny opowiadał się za kontynuowaniem walki bez względu na ofiary wśród ludności cywilnej.
Mianowany przez Führera pełnomocnikiem Rzeszy ds. wojny totalnej stał się trzecim, po Hitlerze i Heinrichu Himmlerze, najważniejszym dygnitarzem w Rzeszy.
           Był fanatycznym nazistą - wprowadził 60-godzinny tydzień pracy, zakazał wszelkich form rozrywki, wymagał poświęcania życia dla Führera i Rzeszy. W testamencie politycznym Hitler naznaczył go jako swojego następcę na stanowisko kanclerza Rzeszy.

kalendarium

1921 - uzyskał doktorat w dziedzinie filozofii na uniwersytecie w Heidelbergu
1922 - związał się z ruchem nazistowskim jako dziennikarz i publicysta
1924 - wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP
1926 - stanął na czele okręgu berlińskiego partii jako gauleiter Berlina
1928 - został posłem do Reichstagu
1928 XI - rozpoczął kierować propagandą partii
1933 - objął urząd ministra propagandy i oświecenia publicznego
1934 VI 15 - odwiedził Kraków
1944 - został pełnomocnikiem Rzeszy ds. totalnej mobilizacji oraz komisarzem obrony Berlina
1945 IV - przeniósł się wraz z rodziną do bunkra Hitlera
1945 V 1 - zabił żonę po czym popełnił samobójstwo

czytaj więcej ...