Dzisiejsza data:

Ignacy Grebel

(około 1741 Śląsk? - 9 III 1790 Kraków)

księgarz i drukarz

rodzina

pochodził z rodziny Greblów

poślubił 14 I 1769 Mariannę, mieli syna Antoniego Ignaca

biogram

           Przybył do Krakowa ze Śląska, początkowo w swoim sklepie prowadził sprzedaż mszałów, brewiarzy i agend sprowadzanych z Niemiec i Włoch. Rozwinął ten dział w księgarnię, następnie utworzył filie w Podgórzu, Tarnowie i Lublinie. Dążył do opanowania rynku księgarskiego w Krakowie i południowej Polsce i wyparcia zeń księgarza wrocławskiego W.G. Korna. Uruchomił drukarnię we własnej kamienicy przy ulicy Grodzkiej 14. Wydał katalog książek polskich, dwa katalogi książek łacińskich, katalog mieszany polsko-łaciński. Na katalogach tych zamieszczał sygnet drukarni: dwie książki złożone na stole obok kałamarza z piórem, zwieńczone jego monogramem. Wytłoczył ogółem około 140 druków, około 40% jego produkcji stanowiły dzieła religijne, drukował także prace historyczne, przyrodniczo-medyczne, filozoficzne (między innymi przekłady J.J. Rousseau, Woltera, Mably'ego), podręczniki szkolne, kalendarze oraz broszury z okresu Sejmu Czteroletniego (między innymi J. Pawlikowskiego O poddanych polskich). Obok drukarni otworzył klub z czytelnią czasopism, który stał się ośrodkiem życia kulturalnego.

          Pochowany w kościele Mariackim, oficynę po nim poprowadził syn Antoni.

kalendarium

około 1755 - przybył do Krakowa

1764 - uzyskał prawo miejskie

1769 - otworzył sklep w kamienicy przy Rynku Głównym 11

1770 - rozpoczął sprzedaż wydawnictw religijnych

1771 - założył księgarnię

1775 i 1778 - wydał katalogi książek polskich, podpisując się “kupcem i bibliopolą krakowskim”

od 1777 - używał tytułu “bibliopoli JKM i Akademii Krakowskiej” (ten ostatni z czasem zaniknął)

1777 i 1779 – wydał katalogi książek łacińskich

1778 – wydał katalog mieszany polsko-łaciński

1780 - uruchomił drukarnię we własnej kamienicy przy ulicy Grodzkiej 14

1781 V 12 - otrzymał przywilej na jej dziedziczne prowadzenie oraz tytuł typografa królewskiego

1782 – konsyliarz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

1782 – założył filię księgarni w Tarnowie

1783 - otrzymał złoty medal od Piusa VI

1784 – rozpoczął wydawanie zapowiedzi tytułów mających się ukazać w następnym roku

1784 II – 1785 I - wydawał magazyn polityczno-naukowy „Zbiór Tygodniowy Wiadomości Uczonych”

1784 - 1785 - starszy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

1786 - założył filię księgarni w Lublinie

1786 – wydał anonimowy utwór dramatyczny Rywale czyli Capstrzyk w Krakowie napisany przez prawnika krakowskiego Kacpra Meciszewskiego

1787 - z okazji przyjazdu do Krakowa Stanisława Augusta Poniatowskiego zorganizował księgarnię w Sukiennicach

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984