Dzisiejsza data:

Karol Dankwart

Danquart, Tanquart

(około 1660 - 23 maja 1704 Nysa)

szwedzki malarz

rodzina

syn podpułkownika wojsk szwedzkich

w Głogowie ożenił się z Elisabeth Gurcke i założył rodzinę

wybrane prace:

1689 - malowidła w medalionach sklepienia kościoła Jezuitów w Nysie

1693 - cykl 14 obrazów maryjnych i freski głównej nawy fary w Kłodzku

1693-1694 - polichromia sklepień fary w Otmuchowie

1694-1695 – polichromia sklepień bazyliki w Częstochowie

1696-1703 - malowidła w prezbiterium (Niepokalane poczęcie), nawie głównej (wizje apokaliptyczne), kopule (Jerozolima Niebiańska) oraz kaplicach: św. Jana (sceny z życia św. Jana) i św. Krzyża (Wniebowzięcie, sceny z dziejów Krzyża Świętego, obraz olejny Chrzest Chrystusa w ołtarzu bocznym w kościele Św. Anny w Krakowie

około 1701 - pracował także w kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów (polichromia oraz malowidła w kopule)

1702 - prawdopodobnie wykonał polichromię w kościele św. Andrzeja wyobrażającą w kopule Sąd Ostateczny, a w prezbiterium apoteozę śś. Klary, Salomei i Kingi z Koronacją Madonny w absydzie

biogram

           Działał na przełomie XVII i XVIII wieku, był nadwornym malarzem króla Jana III Sobieskiego. Pracował artystycznie głównie na Śląsku – w Nysie, Otmuchowie, Kłodzku, później w Częstochowie, gdzie wykonał dekorację malarską bazyliki na Jasnej Górze.

           Z urodzenia Szwed, niegdysiejszy innowierca, teraz prawdziwy kościoła rzymskiego wyznawca - napisali w swojej kronice jezuici, dla których wykonał wiele obrazów i polichromii w ich nyskim i kłodzkim kościele.

           W Krakowie był autorem dekoracji w kościele św. Anny (wraz z Baltazarem Fontaną, Karolem i Innocentym Montim). Pracował także w kaplicy św. Jacka w kościele Dominikanów i prawdopodobnie w kościele św. Andrzeja.

kalendarium

1686 – ożenił się w Głogowie

1694-1695 – pracował w Częstochowie

1696-1703 – pracował w Krakowie

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000

Ptak-Gusin Anna, Między Śląskiem a Małopolską. Podróże artystyczne Karola Dankwarta, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, Wrocław 2011