Dzisiejsza data:

Piotr Danielowicz

Danielis

XVI wiek

mieszczanin krakowski

1517 IV 9 – wraz z żoną Małgorzatą z Szylingów ofiarowali wieś, zwaną Królową Wolą koło Łobzowa, wraz z dwoma sadzawkami i łąkami i sto pięćdziesiąt złotych na niej, Akademii Krakowskiej w celu wzbogacenia uposażenia katedry gramatyki. Stąd miejscowość tę później zwano Gramatyką, po czym pozostał ślad w nazwie dzisiejszej ulicy Gramatyka

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984

Kronika Krakowa, Warszawa 1996

www.dotknijkultury.pl, Krzysztof Stopka, Fundatorzy, mecenasi i nadania dla Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim, dostęp 2018-05-07