Dzisiejsza data:

Jan Antonin z Koszyc

Antoninus János, Cassoviensis, János Antal Kassai

(około 1496 Koszyce – 1548 Kraków)

węgierski lekarz, humanista 

rodzina

poślubił córkę złotnika

mieli córkę Katarzynę (1530-1569), mąż Antoni Schneeberger (1530-1581)

biogram

           Niższe wykształcenie odebrał w rodzinnych Koszycach, studia wyższe ukończył w Krakowie, dyplom lekarza uzyskał w Padwie. Odwiedził najsłynniejsze miasta Niemiec i Szwajcarii, w Bazylei poznał i leczył z ataku kamieni pęcherza moczowego Erazma z Rotterdamu, z którym utrzymywał kontakty do końca życia. Po przybyciu do Krakowa wyleczył biskupa Tomickiego, był jednym z najlepszych lekarzy swej epoki, leczył między innymi Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta. Należał do grona krakowskich humanistów, oprócz Erazma z Rotterdamu utrzymywał kontakty z Bonerami, Klemensem Janickim, Piotrem Rojzjuszem i biskupem Piotrem Tomickim.

wybrane prace:

1535 - De Tvenda Bona Valetudine wierszem heksametrycznym 

1535 - Elegia in mortem Petri Tomicii

1536 - Elegia in mortem Erasmi Rotterodami

1544Epigrammata 

1569 - O zachowaniu zdrowia człowieczego od zarazy morowego powietrza przekład ze Sznebergera

kalendarium

1517 - ukończył Akademię Krakowską

1524 – uzyskał doktorat w Padwie

1536 – przyjął obywatelstwo krakowskie

źródła:

Polski Słownik Biograficzny t. 1 s. 141

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassai_János_Antal, wydanie z 20.01.2023

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.01.2023