Dzisiejsza data:

Ambold z Kępiny

(? Kępina, Mazowsze - po 3 grudnia 1375 Kraków) 

pierwszy znany profesor uniwersytetu w Krakowie

biogram

           Był notariuszem kolektorów papieskich: Arnalda z Caussinh, a następnie Piotra. Pełnił funkcję rektora krakowskiej szkoły katedralnej, później związany z Akademią Krakowską.  Był proboszczem parafii w Wawrzeńczycach oraz kanonikiem gnieźnieńskim i płockim. Przed śmiercią pełnił funkcję archiprezbitera kościoła Mariackiego.

kalendarium

1355-1371 – pełnił funkcję rektora krakowskiej szkoły katedralnej

1366 – został posłem Kazimierza III Wielkiego do Awinionu

1366 – został profesorem Akademii Krakowskiej

1366 – otrzymał kanonię gnieźnieńską i płocką oraz został proboszczem parafii w Wawrzeńczycach

1375 – został archiprezbiterem kościoła Mariackiego

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000