Dzisiejsza data:

Stanisław Aichler

zwany Glandinus, Żołądek

(1520 Kraków – około 1585 Kraków)

humanista, poeta, prawnik, kupiec 

rodzina

z rodziny Aichlerów

syn Erazma

poślubił Krystynę, córkę Justa Ludwika Decjusza

dzieci: Stefan, Erazm

biogram

           Pierwsze nauki pobierał w Krakowie, następnie zwiedzał z Janem Bonerem europejskie kraje (był w Rzymie i Fryburgu, potem w Paryżu i Bolonii, gdzie otrzymał stopień doktora obojga praw). W czasie podróży po Europie poznał między innymi Erazma z Rotterdamu.

           Po powrocie do Krakowa został pisarzem miejskim, a następnie wójtem sądu wyższego prawa niemieckiego na Zamku krakowskim, jednocześnie był kupcem sukiennym.

           Był zaprzyjaźniony między innymi z J. Bonerem, J. Dantyszkiem, S. Hozjuszem, P. Kmitą, H. Łaskim. Aktywnie uczestniczył w życiu społeczności protestanckiej w Krakowie, jako starszy zboru ewangelickiego wyznaczany był nieraz do dysput religijnych, zwłaszcza w okresie ostrych polemik z arianami w początkach lat sześćdziesiątych.

           Pisał głównie epitalamia i epigramaty.

wybrane utwory:

1539Epigramma do Jana Gdańszczanina i do czytających jego dzieła

1544 – wydał dzieła Pomponiusza Laetusa De romanorum magistratibus

kalendarium

1537 – uzyskał doktorat

1538-1545 - był pisarzem miejskim

1545 – został wójtem prawa magdeburskiego na Zamku krakowskim

1562 – został starszym zboru ewangelickiego

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 2000

Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), (wydanie z 05.12.2020) 

S. Orgelbrandt, Encyklopedia powszechna, t. 5, str. 49