Dzisiejsza data:

Andrzej Seidler

Seidler-Wiślański

(4 VIII 1812 Lipnik, powiat bialski – 30 III 1895 Kraków)

burmistrz Krakowa, poseł

rodzina

syn Jana i Zuzanny z domu Homa

poślubił 19 I 1842 w Rzeszowie Matyldę (wg spisu ludności, Olimpię – wg materiałów z Muzeum w Rzeszowie) z Schaitterów

dzieci: Wilhelm (ur. 19 V 1848), doktor medycyny, dyrektor sanatorium w Bystrej na Śląsku Cieszyńskim; Emilia (1 III 1844 – 1 V 1898), żona Zygmunta Brochwicz Rogoyskiego (1841 – 1900); Matylda (ur. 23 VIII 1855)

biogram

          Pracował jako praktykant w Urzędzie Obwodowym w Rzeszowie, przeniesiony do Krakowa został sekretarzem Komisji Namiestnictwa. Gdy burmistrz Krakowa Fryderyk Tobiaszek podał się do dymisji został mianowany przez rząd austriacki tymczasowym burmistrzem. Uporządkował gospodarkę komunalną, poprawił stan sanitarny miasta, powiększył dochody gminy, popierał zakładanie nowych szkół, wystąpił z projektem założenia wodociągów w Krakowie. W uznaniu zasług otrzymał honorowe obywatelstwo Krakowa. Został wybrany na posła do sejmu galicyjskiego z okręgu Biała, otrzymując 166 głosów na 177 wyborców. Został starostą Przemyśla, po przejściu na emeryturę przeniósł się do Krakowa.

           Pochowany na cmentarzu Rakowickim (kwatera FD, rząd południowy, po lewej Laberscheków).

kalendarium

1840 – rozpoczął pracę jako praktykant konceptowy w Urzędzie Obwodowym w Rzeszowie

1847 – 1855 – pracował jako komisarz

1855 – został sekretarzem Komisji Namiestnictwa w Krakowie

1856 VIII 28 – 1866 – sprawował rządy burmistrza Krakowa

1857 – został członkiem komisji powołanej do spraw rozdzielenia majątku miejskiego od krajowego

1857 – wydał odezwę w sprawie utworzenia szkoły realnej

1859 I 1 – otrzymał honorowe obywatelstwo Krakowa

1861 – został wybrany na posła do sejmu galicyjskiego

1865 – podczas epidemii cholery został przewodniczącym komisji zdrowia

1863 – wystąpił z projektem założenia wodociągów w Krakowie (zrealizowanym w 1900)

1866 – 1869 – był radcą Komisji Namiestnictwa w Białej

1870 – mianowany został starostą w Przemyślu

1879 – osiadł w Krakowie

źródła:

Bieniarzówna Janina, Małecki Jan M. Dzieje Krakowa, Kraków 1979

Chmiel Adam, Ustrój miasta Krakowa w XIX wieku (w zarysie), Kraków 1931

czytaj więcej ...