Dzisiejsza data:

Sędziwój VI Pałuka

Sędziwój z Szubina, Sędziwój z Wąsosza lub z Wąsoszy

(przed 1328 zapewne w Wąsoszu – przed 21 V 1406 prawdopodobnie Szubin)

wojewoda kaliski, starosta generalny wielkopolski 1372 – 1376 i 1389 – 1397, dyplomata

pochodził z rodu Pałuków

           Współpracownik Kazimierza III Wielkiego, po śmierci króla zwolennik stronnictwa andegaweńskiego. Po śmierci Ludwika Węgierskiego zaangażowany w objęcie tronu przez Jadwigę.

           Założył Szubin i zbudował tu swoją rezydencję.

1377 – 1389 – starosta krakowski

1396 II 7 – wraz z Dobrogostem, arcybiskupem gnieźnieńskim, wystąpili jako komisarze królewscy w sporze między Krakowem a Lwowem

źródła:

Słownik biograficzny historii Polski, Ossolineum, Wrocław 2005