Dzisiejsza data:

Bogusław Julian Schaeffer

Schäffer

(6 VI 1929 Lwów - )

muzykolog, kompozytor, dramatopisarz, grafik i pedagog

biogram

           Przedstawiciel awangardy muzycznej.

           Naukę muzyki rozpoczął w Opolu (skrzypce), następnie studiował kompozycję u A. Malawskiego w krakowskiej PWSM oraz muzykologię pod kierunkiem Z. Jachimeckiego na UJ.

            Początkowo pracował krótko w Polskim Radiu oraz w PWM. W następnych latach rozwijał żywą działalność publicystyczno-naukową, później poświęcił się niemal całkowicie twórczości kompozytorskiej. Został wykładowcą (profesor) krakowskiej PWSM (od 1979 Akademia Muzyczna). Członek stowarzyszeń artystycznych „Grupa Krakowska” i „Muzyka Centrum”.

            Programowo jego elitarna twórczość jest rodzajem manifestacji poglądów dotyczących kondycji współczesnej kultury. W utworach stosuje różnorodne zabiegi techniczne (mikrotonalność, aleatoryzm), zestawia rozmaite środki wykonawcze (preparacja instrumentów, elektroniczne generowanie, przetwarzanie i sterowanie dźwięku - użycie taśmy, syntezatora, komputera) oraz konwencje i gatunki.

           Autor blisko 400 kompozycji orkiestrowych, kameralnych, solowych oraz wokalno-instrumentalnych, utworów z udziałem środków elektronicznych, dzieł z zakresu teatru instrumentalnego oraz tzw. utworów metamuzycznych. Twórca sztuk teatralnych, prac dotyczących muzyki i technik kompozytorskich XX wieku, a także syntetycznych ujęć historii muzyki powszechnej.

           Laureat wielu konkursów kompozytorskich i festiwali teatralnych, odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

wybrane prace:

1956 - Studium w diagramie

1958 - Tertium datur

1958 - Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej (wydanie nowe 1969)

1958 - Mały informator muzyki XX wieku (wydanie nowe 1975)

1960 - Topofonica

1961 – 1964 - Klasycy dodekafonii (t. 1-2)

1962 - Musica ipsa

1963 - Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego

1964Collage, Audiencje I - V

1966Assemblage, Kwartet dla czterech aktorów

1969 - Dźwięki i znaki. Wprowadzenie do kompozycji współczesnej

1969 - inicjator, współautor i redaktor naukowy pracy Artur Malawski. Życie i twórczość

1969 - Koncert jazzowy

1970 - Scenariusz dla trzech aktorów

1973 - Symfonia w 9 częściach

1975 - Uwertura warszawska, Antiphona

1975 - Muzyka XX wieku. Twórcy i problemy

1976 - Wstęp do kompozycji podręcznik

1979 - Maah

1980Mroki sztuka teatralna

1981 - Entertainment Music

1982 - Zorza sztuka teatralna

1983 - Stabat Mater, Teatrino fantastico

1983 - Dzieje muzyki

1986 - Missa sinfonica

1987Kaczo sztuka teatralna

1987 - Dzieje kultury muzycznej

1988 - Missa brevis, Computer Story

1990 - Próby sztuka teatralna

1990 - Kompozytorzy XX wieku (t.1-2)

1991 - Tutam sztuka teatralna

1993 - Multi sztuka teatralna

kalendarium

1953 - ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

1963 - wykładowca kompozycji krakowskiej PWSM (od 1979 Akademia Muzyczna)

1977 - otrzymał nagrodę miasta Krakowa

1986 - profesor Akademii Muzycznej

1989 - profesor kompozycji w Mozarteum w Salzburgu

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

czytaj więcej culture ...