Dzisiejsza data:

Jan Pietraszko

(7 sierpnia 1911 Buczkowice – 2 marca 1988 Kraków)

duszpasterz, kaznodzieja, sługa boży

rodzina

syn Józefa i Anny Migdał, zajmujących się rolnictwem

brat Władysława i Józefa

z drugiego małżeństwa ojca z Marianną (Marią), siostrą zmarłej pierwszej żony Anny, miał jeszcze pięć sióstr (Elżbieta, Genowefa, Stefania, Wanda, Maria) i trzech braci (Stanisław, Kazimierz, Roman) 

biogram

           Po uzyskaniu matury w Państwowym Gimnazjum w Białej Krakowskiej (obecnie Bielsko-Biała) studiował na Wydziale Teologicznym UJ. Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy rozpoczął drogę kapłańską jako wikariusz w Rabce. Dwukrotnie pełnił funkcję sekretarza arcybiskupa A.S. Sapiehy. Został duszpasterzem i kapelanem akademickim przy kościele Św. Anny, administratorem, następnie proboszczem parafii Św. Anny. Związany z harcerstwem od lat gimnazjalnych został również kapelanem harcerzy. Jako biskup troszczył się o budownictwo sakralne i sztukę kościelną w Archidiecezji Krakowskiej. Wybitny kaznodzieja i mówca, popularny spowiednik, cieszył się szacunkiem duchownych i świeckich, był też autorem publikacji homiletycznych.

           Pochowany w podziemiach kolegiaty Św. Anny pod ołtarzem Podwyższenia Krzyża.

wybrane prace:

1961, 1964 - Rozważania

1967 - Spotkania

1977, 1983 - Medytacje w drodze

kalendarium

1931 – rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym UJ

1936 IV 5 - otrzymał święcenia kapłańskie

1936 - 1938 i 1939 - 1942 - wikariusz w Rabce

1938 – 1939 i 1943 - 1944 - kapelan arcybiskupa A.S. Sapiehy

1944 - 1946 - wikariusz w Zakopanem

1946 - 1947 - wikariusz w parafii Św. Szczepana w Krakowie

1947 - 1948 - duszpasterz i kapelan akademicki przy kościele Św. Anny

1948 - 1957 - prefekt w seminarium duchownym

1957 - 1984 - administrator, następnie proboszcz parafii Św. Anny

1962 XI 23 – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej

1963 VII 4 – został wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej

1984 – został przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Kościelnej

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

Filip Musiał, Ksiądz Jan Pietraszko – biskup niezłomny, „Nasz Dziennik”, nr 26 (2739) z 31 stycznia 2007

informacja przekazana przez Stanisława Pietraszko, bratanka Czcigodnego Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszko