Dzisiejsza data:

Jan Wacław Pieszczachowicz

Jan Kulig

(10 I 1940 Koprzywnica - )

historyk literatury, krytyk literacki, wydawca, działacz społeczno – kulturalny

biogram

           Studiował filologię polską na UJ, po studiach został asystentem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

           Był współzałożycielem, sekretarzem redakcji, zastępcą redaktora naczelnego, a następnie redaktorem naczelnym czasopisma „Student”. Pracował w Redakcji Literatury i Dramatu krakowskiego Ośrodka Telewizyjnego, był między innymi autorem cyklu programów W pracowniach krakowskich pisarzy.

           Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym miesięcznika literackiego "Pismo", został redaktorem naczelnym wydawnictwa „Fogra” oraz redaktorem naczelnym miesięcznika „Kraków”. Opublikował liczne artykuły i recenzje poświęcone literaturze, teatrowi, problemom życia kulturalnego (na łamach „Echa Krakowa” (recenzje teatralne), „Tygodnika Powszechnego”, „Życia Literackiego”, „Nowych Książek”, „Twórczości”).

           Jest między innymi laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki, odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”.

wybrane publikacje:

1988 - Na widnokręgu historii

1991 - Pegaz na rozdrożu

1992 - Walka z niebytem

1994 - Koniec wieku

2000 - Smutek międzyepoki

2005 - Stanisław Vincenz – pisarz uniwersalnego dialogu

2007 - Wirówka wartości. Szkice o literaturze i kulturze

2010 - Ku wielkiej opowieści

kalendarium

1958 – 1963 - studiował filologię polską na UJ

1967 – był współzałożycielem czasopisma „Student”

1969 - 1971 – pracował w Redakcji Literatury i Dramatu krakowskiego Ośrodka Telewizyjnego

1974 – 1976 – pełnił funkcję redaktora naczelnego „Studenta”

1974 – 1976 – był wiceprezesem krakowskiego Oddziału ZLP

1976 - 1980 – był zastępcą redaktora naczelnego Wy¬dawnictwa Literackiego

1976 – 1983 – pełnił funkcję prezesa krakowskiego Oddziału ZLP

1978 – 1983 – był członkiem Zarządu Głównego ZLP

1980 – został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi

1981 – został współzałożycielem miesięcznika „Pismo”

1981 – 1983 – pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Pismo”

1983 – 1991 – był członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Literatura" w Warszawie

1984 – 1991 – należał do zespołu kwartalnika „Kraków"

1985 – 1995 – był redaktorem „Przekroju"

1995 – został redaktorem naczelnym Oficyny Wydawniczej „Fogra”

1996 – został laureatem Nagrody im. K. Wyki

1998 – został laureatem Nagrody Funduszu Literatury

2001 - odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

2010 XI 9 - otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa za dokonania w zakresie krytyki literackiej i redakcję pism społeczno-kulturalnych w dziedzinie kultury i sztuki