Dzisiejsza data:

Józef Pestaloci

XVII wiek

ławnik

1696 I 23 – na wniosek Priamiego rada krakowska zabroniła mu wydawania druku "Nova Exotica"

bibliografia:

Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984