Dzisiejsza data:

Jan Pepelau

drukarz

           Według wzmianek archiwalnych Pepelau działał w Krakowie przynajmniej w latach 1483–1484. Nie zachowały się jednak żadne jego wydawnictwa. Być może wydawał druki popularne, jak modlitewniki, kalendarze, prognostyki, które ulegały stosunkowo szybkiemu zużyciu.

źródła:

Helena Szwejkowska: Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny. Wrocław-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975