Dzisiejsza data:

Przemysław Nakoniecznikoff-Klukowski

Kruk II, Garda, Czarny

(13 VI 1896 Tbilisi, Gruzja – 17 VIII 1957 Kraków)

wojskowy, podpułkownik Wojska Polskiego

rodzina

syn Franciszka, urzędnika i Elżbiety z domu Klukowskiej

poślubił Irenę Wiśniewską, uwięziona w czasie wojny w Rosji Sowieckiej, zmarła z wycieńczenia, dzieci: Przemysław Wiktor (ur. 1925), żołnierz II Korpusu PSZ

biogram

           Po ukończeniu średniej szkoły handlowej w Tyflisie, działał w konspiracyjnym Związku Strzeleckim. Powołany do armii carskiej, ukończył szkołę oficerską, walczył na froncie kaukaskim i perskim. Po rewolucji październikowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie w dywizji generała Lucjana Żeligowskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej został ranny, stracił prawe oko. We wrześniu 1939 dowódca 163 pułku piechoty, następnie 36 dywizji piechoty rezerwowej. W czasie wojny na Bliskim Wschodzie, między innymi dowódca 2 brygady 3 Dywizji Karpackiej. We wrześniu 1944 przerzucony do kraju (cichociemny) i skierowany na komendanta Okręgu AK Kraków. Wydał rozkaz rozwiązania AK na terenie Okręgu, aresztowany w Krakowie przez NKWD i wywieziony do Związku Sowieckiego. Do Polski wrócił w połowie lat 50. Odznaczony między innymi Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (3-krotnie) i Krzyżem Niepodległości.

kalendarium

1913 - w konspiracyjnym Związku Strzeleckim w Tbilisi

1915 - 1917 - w armii carskiej

od 1918 - w Polskiej Organizacji Wojskowej

1939 IX - dowódca 163 pułku piechoty, następnie 36 dywizji piechoty rezerwowej

1944 IX 21/22 - przerzucony do kraju

1944 X 28 - skierowany na komendanta Okręgu AK Kraków

1945 I 19 - wydał rozkaz rozwiązania AK na terenie Okręgu

1945 IV 20 - aresztowany w Krakowie przez NKWD, w śledztwie torturowany

1945 V 23 – odesłany do Moskwy, po trzech latach skazany na 10 lat łagru, które w całości odbył na Syberii

1955 – powrócił do Polski

do III 1957 – pracował w spółdzielni „Mikrokolor” w Krakowie

źródła:

Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000

czytaj więcej …

oraz ….