Dzisiejsza data:

(Nankier), Jan Kołda

(około 1279 Kamień koło Bytomia – 8 kwietnia 1341 Nysa)

biskup krakowski i wrocławski

rodzina

herbu Oksza

syn Imbrama z rycerskiego rodu Kołdów, Ślązak z pochodzenia.

biogram

           Uczył się w krakowskiej szkole katedralnej, a następnie przez dwa lata studiował prawo kanoniczne w Bolonii. Po powrocie do kraju stanął po stronie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki i księcia Władysława Łokietka.
           Z jego inicjatywy wydano statut synodalny zawierający pełną wiedzę na sprawy teologiczne, prawne i moralno - pastoralne. Dokument uważany jest za jeden z najwspanialszych pomników tego rodzaju u nas (J. Kłoczkowski).
           Rozpoczął budowę gotyckiej katedry na Wawelu.
           Dla siebie i swoich następców uzyskał potwierdzenie pierwszego miejsca w polskim kościele po arcybiskupie gnieźnieńskim.
           Zmarł w opinii świętości, pochowany w katedrze wrocławskiej.

kalendarium

1331 - wydał zbiór statutów i postanowień zakazujących między innymi zatrudniania nauczycieli nieznających języka polskiego

1304 - został kanonikiem krakowskiej katedry
1305 - 1308 - studiował prawo na uniwersytecie w Bolonii
1316 - mianowany przez Władysława Łokietka kanclerzem sieradzkim
1318 - został proboszczem i archiprezbitrem kościoła mariackiego w Krakowie
1319 - mianowany dziekanem krakowskiej Kapituły
1320 - został biskupem krakowskim
1320 - przeprowadził reformistyczny synod diecezjalny
1322 - wzniósł kaplice św. Małgorzaty (obecnie część zakrystii wikaryjskiej) i św. Katarzyny w katedrze na Wawelu
1324 - podjął próbę odzyskania dóbr, granic i przywilejów biskupstwa krakowskiego
1326 - papież, na prośbę króla przeniósł go na biskupstwo wrocławskie
1719 - rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny
1952 - wznowiono proces beatyfikacyjny