Dzisiejsza data:

Władysław Mickiewicz

(23 czerwca 1838 Paryż – 9 czerwca 1926 Paryż)

działacz na emigracji

rodzina

najstarszy syn Adama Mickiewicza i Celiny z Szymanowskich

poślubił Marię Malewską

dzieci: Helena Mickiewicz

biogram

           Władysław był założycielem czasopisma na emigracji L'Espérance, które miało bronić sprawy narodów będących w niewoli. Publikował w niej tłumaczenia literatury polskiej m.in. Księgi pielgrzymstwa polskiego swojego ojca, Ulanę Józefa Ignacego Kraszewskiego, fragmenty Pamiątek starego szlachcica litewskiego Henryka Rzewuskiego, Wacława Dzieje Stefana Garczyńskiego i inne. Zajmował się promowaniem swojego pisma na terenach Polski pod zaborami oraz w innych krajach.

           W czasie I wojny światowej przebywał w Szwajcarii, gdzie wziął udział (między innymi z Henrykiem Sienkiewiczem i Ignacym Mościckim) w pracach Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

kalendarium

1864 - ufundował słynną w tamtych czasach Księgarnię Luksemburską, mającą na celu promowanie dzieł polskich i Polski w języku francuskim i ojczystym. Głównym jej przedsięwzięciem stało się założenie Biblioteki Ludowej Polskiej, wzorca dla kolejnych polskich wydawnictw na emigracji

1890 - brał udział w przeniesieniu zwłok swego ojca na Wawel w Krakowie

1903 - ufundował Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, mieszczące się w gmachu Biblioteki Polskiej na Wyspie Świętego Ludwika

1922 V 24 - UJ nadał mu doktorat honoris causa za zasługi w propagowaniu twórczości ojca

1922 V 25 – został uroczyście przyjęty przez krakowian - pod pomnikiem Adama Mickiewicza przedefilowała przed nim młodzież UJ