Dzisiejsza data:

Adam Bernard Mickiewicz

(24 XII 1798 Nowogródek lub Zaosie koło Nowogródka – 26 XI 1855 Konstantynopol) najwybitniejszy poeta polski

rodzina

syn Mikołaja, komornika mińskiego i adwokata nowogrodzkiego, i Barbary Orzeszkówny, z pierwszego męża Majewskiej
miał trzech braci:
najstarszy, Franciszek, regent ziemski, w powstaniu 1831, w ułanach dosłużył się stopnia oficerskiego i srebrnego krzyża "virtuti militari" za waleczność
młodsi:
Aleksander, był profesorem naprzód w liceum krzemienieckim, a następnie w uniwersytecie charkowskim
Jerzy, był lekarzem wojskowym, w służbie marynarki rosyjskiej
Antoni, zmarł w dzieciństwie

poślubił Celinę Szymanowską

dzieci: Maria, Helena, Władysław, Józef, Aleksander, Jan

biogram

           Po studiach w Uniwersytecie Wileńskim uczył historii i literatury w szkole powiatowej w Kownie. Za udział w tajnych związkach młodzieży został aresztowany i uwięziony. Po krótkim pobycie w Petersburgu został skierowany do Odessy, potem ponownie do Moskwy. Wyjechał z Moskwy, podróżował po Europie, zamieszkał w Paryżu. Wykładał literaturę słowiańską w College de France, był bibliotekarzem w Bibliotece Arsenału, wydawał dziennik „Tribune des Peuples”, związał się z Andrzejem Towiańskim. Udał się do Stambułu by poprzeć akcję formowania Legionów Polskich do walki z Rosją, ale tam zmarł. Pochowany został na cmentarzu w Montmorency w Paryżu.

           Jego utwory są praktycznie obowiązkową lekturą każdego Polaka (między innymi Oda do młodości, Sonety krymskie, Pan Tadeusz, Dziady, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego).

           Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Józef Majer, wysłał poecie propozycję objęcia Katedry Historii Literatury Polskiej w UJ. Poeta odpisał: Wezwanie Wasze jako obowiązujące mnie i zaszczytne dla mnie przyjąłem, … . Nie przyjechał jednak poeta do Krakowa w wyniku sprzeciwu miejscowych kół zachowawczych z gubernatorem Galicji Wacławem Zaleskim na czele. Za życia Mickiewicz nigdy w Krakowie nie był.

           Trumna ze zwłokami poety dotarła z Paryża do Krakowa, złożono ją w kościele św. Floriana, następnego dnia umieszczono ją w podziemiach katedry wawelskiej, w sarkofagu wyłożonym piaskiem przywiezionym z Nowogródka i z dna Niemna.

Tekst za Kraków, ulica imienia ...Teresa Stanisławska – Adamczewska, Jan Adamczewski, Kraków 2000

kalendarium

1799 II 12 - został ochrzczony w Nowogródku
1807 IX 13 - przyjęty został do dominikańskiej szkoły powiatowej
1815 VI 29 - otrzymał patent ukończenia szkoły
1815 - rozpoczął studia na Uniwersytecie Wileńskim, początkowo na wydziale filozoficzno - matematycznym, a następnie filologii i literatury, którą wykładali Borek i Leon Borowski

1817 – należał do założycieli Towarzystwa Filomatów
1818 - wydrukował w "Tygodniku Wileńskim" wiersz Zima miejska
1818 - w Płużynach, dokąd się udał z przyjacielem Tomaszem Zanem, poznał Marylę Wereszczakównę
1819 I - wydrukował w "Pamiętniku Warszawskim" Uwagi nad Jagiellonidą D.B. Tomaszewskiego
1820 - został mianowany nauczycielem gimnazjalnym języka łacińskiego i polskiego i przeniósł się do Kowna

1823 – 1824 – więziony w Klasztorze Bazylianów w Wilnie

1829 – wyjechał z Moskwy i podróżował po Europie

1331 – zamieszkał w Paryżu

1834 – poślubił Celinę Szymanowską

1848 – został zaproszony przez rektora UJ, prof. Józefa Majera, do objęcia katedry w UJ

1890 VII 3 – trumna ze zwłokami poety dotarła do Krakowa

1898 – ustawiono w Rynku Głównym pomnik poety dłuta Teodora Rygiera

1912 – nazwiskiem poety nazwano aleję, która łączy dzielnice I Stare Miasto i V Łobzów od al. Zygmunta Krasińskiego do al. Juliusza Słowackiego, jest fragmentem al. Trzech Wieszczów

czytaj więcej ...